Domácnosti vodou nadále šetří, v průmyslu její spotřeba mírně roste

Češi v roce 2023 denně spotřebovali v průměru téměř 87 litrů vody, což bylo o zhruba tři litry méně než v předchozím roce. Ztráty vody v Česku loni meziročně vzrostly o 0,6 %, když dosáhly hodnoty přes 85 milionů metrů krychlových. Vodou z veřejných vodovodů nebyla zásobena 5,5 procenta obyvatel země.

Spotřeba vody v domácnostech v roce 2023 poklesla oproti předchozímu roku o 2,7 l/os/den na 86,7 l/os/den, tedy o 3 %. Průmysl a ostatní odběratelé naopak navýšili spotřebu vody o 1,5 % na 152 mil. m3, což byl meziroční nárůst o 2,2 mil. m3 vody. Ztráty vody meziročně mírně narostly o 0,6 mil. m3 a dosáhly hodnoty 85,1 mil. m3. Podíl ztrát z vody vyrobené a určené k realizaci v roce 2023 představoval 14,8 %, což bylo v porovnání s předchozím rokem o 0,1 procentního bodu více. Podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodu loni dosáhnul 94,5 %. Vodné činilo v průměru 53,10 Kč/m3 bez DPH.

Podíl obyvatel napojených na kanalizaci v roce 2023 činil 86,7 % a celkový počet obyvatel v domech napojených na kanalizaci vzrostl na 9 427 tisíce. Z tohoto počtu bylo 97,5 % napojeno na čistírnu odpadních vod. Čištěno bylo 97,7 % odpadních vod napojených na veřejnou kanalizaci. Stočné dosáhlo v průměru 48,40 Kč/m3 bez DPH.

V rámci národního hospodářství bylo různými uživateli odebráno 357,4 mil. m3 podzemních vod, povrchové vody bylo odebráno 966,8 mil. m3. Zpět do toků bylo vypuštěno 1 472 mil. m3 odpadních vod.

Podrobné údaje k tématu přináší nově zveřejněná publikace Vodovody, kanalizace a vodní toky – 2023, dostupná na webu ČSÚ.