Kdo bude volit do Evropského parlamentu?

Eurostat požádal národní statistické úřady členských států EU o specializovaný sběr údajů o počtu osob oprávněných volit v letošních volbách do Evropského parlamentu. Ty se budou konat ve vybraných dnech od 6. do 9. června 2024.

Z vnitrostátních odhadů vyplývá, že v termínu voleb se nejvyšší počet oprávněných voličů očekává v Německu (64,9 mil. osob), ve Francii (49,7 mil.) a v Itálii (47,0 mil.). Nejméně voličů by mělo dorazit k urnám na Maltě (0,4 mil.), v Lucembursku (0,5 mil.) a na Kypru (0,7 mil.). Tyto údaje vycházejí přede- vším z počtu obyvatel členských zemí a podobně jsou na velikost populace navázány i absolutní počty prvovoličů, tj. osob, které dosáhly volebního věku od posledních evropských voleb v roce 2019. Nejvíce lidí, kteří půjdou do EP volit poprvé, se očekává v Německu (5,1 mil.), ve Francii (4 mil.) a v Itálii (2,8 mil.). Nejnižší počty opět předpokládají na Maltě (20 tis.), na Kypru (37 tis.) a v Estonsku (70 tis.). Nejsilnější poměrné zastoupení budou mít prvovoliči v Belgii, ve Francii a v Německu, a to 9,7 %, 8,0 % a 7,9 % ze všech oprávněných voličů.

Právo volit ve volbách do Evropského parlamentu mají v Česku občané České republiky, kteří dosáhnou 18 let věku alespoň ke druhému dni voleb. Hlasovat mohou také ostatní občané EU, kteří jsou na území České republiky registrováni k přechodnému nebo trvalému pobytu alespoň 45 dní před volbami.

Více se dočtete zde.