Chcete dostávat informace z druhého konce světa?

Pokud máte zájem dostávat aktuální informace o vybraných ukazatelích demografického, sociálního či ekonomického vývoje v Jižní Africe, můžete se zaregistrovat přímo na webu jihoafrického statistického úřadu.

Stats SA ročně zveřejňuje zhruba 250 zpráv, při registraci si můžete vybrat, jaké tematické oblasti vás zajímají. Aby zjistil potřeby uživatelů dat, zasílá Stats SA zahraničním odběratelům statistických novinek občas různé dotazníky. Kromě toho každoročně provádí průzkum spokojenosti uživatelů, v němž odborná veřejnost vyjadřuje své názory na zveřejňované výstupy (zejména formu a včasnost) a na informační služby.

Zaregistrovat se můžete zde.