Drobečková navigace

I ve statistice mají GIS své pevné místo

Ing.-Vladimír-Brůna_náhled

Česká egyptologie si připsala další velký úspěch. Jedním ze členů expedice byl Vladimír Brůna, odborník na geoinformatiku, geografické informační systémy (tzv. GIS) a metody dálkového průzkumu Země, které aplikuje při dokumentaci archeologického výzkumu. GIS se ale dají využít i ve statistice.

ČSÚ a parlamentní volby

prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.

Ve dnech 20. a 21. října proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. ČSÚ se intenzivně připravuje na zpracování výsledků. Průběžně budou zveřejňovány na serveru www.volby.cz.

ČSÚ vytyčil pro rok 2017 čtyři priority

prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc

Strategické řízení ČSÚ je založeno na systému klíčových priorit. Jejich aktuální výčet je stanoven až do roku 2020. Cílem této strategie je zajistit připravenost Úřadu na výzvy spojené s globalizačními procesy, rozvojem informační společnosti a celkovou elektronizací.

Nepropásněte už žádné informace!

Odebírejte náš newsletter.

ČSÚ nebude publikovat data za mzdy v (ne)podnikatelské sféře

Ilustrační foto

Ukazatele průměrné mzdy odhadované a publikované ČSÚ jsou používány v některých právních předpisech, například pro účely stanovení plateb a valorizací. Protože legislativní využití nebývá s ČSÚ vždy konzultováno, ne vždy se odkazuje na ukazatele metodicky přesným a vhodným způsobem. Změny definice sektorů v ESA2010 si vyžádají změny dosavadních přístupů.

Hodnota volného času aneb v čem se mýlil J. M. Keynes

ilustrativní fotka

John Maynard Keynes v roce 1930 napsal, že pracovat tři hodiny denně bude za sto let dostačující. Dnes se nad tím současná generace může pousmát. V každém případě prognóza tohoto významného ekonoma rozhodně stojí za zamyšlení.

Indikátory pro Agendu 2030

prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc

Agenda 2030 a přijetí globální sady indikátorů udržitelného rozvoje, big data a oficiální statistika, statistika uprchlíků nebo údaje spojené s klimatickými změnami. Tato zásadní témata se projednávala na 47. zasedání Statistické komise OSN. Sešli se na něm předsedové národních statistických úřadů celého světa.

Statistika oběhového hospodářství

ilustrativní obrázek

Evropská komise vyslala do světa jasný vzkaz: Musíme se naučit nakládat se zdroji rozumnějším způsobem, než je tomu doposud. Balíček opatření nazvaný Uzavření cyklu představuje cílovou podobu oběhového hospodářství a stanovuje mimo jiné nové recyklační cíle. Podpoří tím technologické změny zpracování, třídění a úprav odpadů? A jaká je úloha oficiální statistiky v celém procesu?

Priority Českého statistického úřadu pro rok 2016

prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.

Naplňování střednědobé strategie Českého statistického úřadu pro období 2011 až 2020 přímo souvisí s každoročně stanovovanými prioritními úkoly. Jejich primárním cílem je definovat a podpořit aktivity, které patří k těm nejvýznamnějším z hlediska dalšího vývoje Úřadu.

Mou vizí je rozvoj v oblasti administrativních zdrojů dat

prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.

Před pěti lety se Iva Ritschelová stala předsedkyní ČSÚ. Úřad od té doby prošel významnou proměnou a modernizací. Dosáhl značných úspor v hospodaření a výrazně snížil zátěž respondentů.

Evropský statistický systém se mění

prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.

Novelizací nařízení č. 223/2009, o evropské statistice, dochází k zásadním změnám ve statistickém systému Evropské unie i na úrovni národních systémů. Novela zásadním způsobem posiluje postavení národních statistických úřadů v oblasti využívání administrativních zdrojů dat. Zároveň upevňuje celkovou nezávislost oficiální statistiky.

Časopis Statistika&My vyhrál Zlatý středník

ilustrativní fotka

Porota 13. ročníku soutěže firemních publikací a interní komunikace udělila 22. dubna časopisu Českého statistického úřadu Statistika&My první místo v kategorii Nejlepší časopis a noviny státní správy.

Platy soudců, aneb využití oficiální statistiky pro rozhodovací procesy

ilustrativní foto

Podstata procesu demokratického rozhodování předpokládá pluralitu názorů a veřejnou diskuzi ohledně existujících alternativních řešení. Jakákoliv debata může být přínosná pouze tehdy, znají-li její účastníci podstatné skutečnosti. I proto by rozhodovací procesy ve státní správě měly být postaveny především na tzv. principu „evidence-based decision making“.

Prioritní úkoly Českého statistického úřadu

prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.

ČSÚ si každý rok stanoví prioritní úkoly, jejichž prostřednictvím zabezpečuje aktivity významné pro vývoj státní statistické služby České republiky ve střednědobém horizontu. Jsou to nadstandardní činnosti, které obvykle souvisí s vysokými nároky na odbornost či personální kapacity Českého statistického úřadu. Východiskem pro definování prioritních úkolů ČSÚ jsou mise, vize a strategie úřadu schválené již v roce 2011.

Jaké bude příští sčítání?

prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.

Do příštího celosvětového „kola“ sčítání lidu zbývá nejméně šest let, ale debata o jeho obsahu a datových zdrojích je už i v České republice v plném proudu. Počátkem září představil ČSÚ vládě ČR svůj koncept sčítání lidu, domů a bytů, které se uskuteční kolem roku 2020. V hlavní roli budou administrativní zdroje dat.

Poděkování a přání profesoru Cyhelskému

prof. Ing. Lubomír Cyhelský, DrSc.

Ačkoli se statistika může laické veřejnosti jevit jako zajímavá, avšak poměrně nepochopitelná, anonymní a strohá věda, za jejími teoretickými základy i praktickými výstupy stojí tvrdá a poctivá práce konkrétních lidí. A právě jednoho takového konkrétního statistika, velkého postavou, duchem i znalostmi v těchto dnech společně oslavujeme.

Sté zasedání DGINS v Rize

Logo Riga DIGNS 2014

Ve dnech 24.–26. září 2014 se v Rize uskutečnila celkem tři jednání zástupců evropských statistických úřadů. Konkrétně se jednalo o jubilejní 100. konferenci předsedů statistických úřadů (DGINS), mítink předsedů statistických úřadů EU a 22. zasedání Výboru pro evropský statistický systém (ESSC). Český statistický úřad zastupovali Iva Ritschelová, Jan Ernest a Hana Šlégrová.

Služební zákon prošel Poslaneckou sněmovnou

prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.

V posledních měsících rezonuje českou společností proces utváření definitivní podoby normy, která by měla pro příští roky upravovat výkon státní služby. Přestože je ČSÚ institucí svého druhu ojedinělou a výjimečnou, ocitl se pod novým služebním zákonem přes četné námitky také. O to více je jeho finální podoba pro statistiky důležitá.

Nezávislou statistiku společnost potřebuje

prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.

Český statistický úřad patří mezi nejrespektovanější státní instituce. Podle výzkumu CVVM z prosince 2013 mu důvěřuje 62 % občanů. Ke ztrátě jejich důvěry by mohl paradoxně přispět nový služební zákon. Vyjmutí ČSÚ z jeho působnosti by i proto bylo prospěšnější.

20 let Základních principů oficiální statistiky v OSN

prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.

Základní principy oficiální statistiky (Fundamental Principles of Official Statistics) jsou souborem hlavních zásad, jimiž by se měli řídit všichni producenti oficiální statistiky. Jejich cílem je zajistit, aby národní statistické systémy poskytovaly spolehlivá data na základě obecně akceptovatelných profesionálních a vědeckých standardů.

Jubilejní zasedání Statistické komise OSN

Ilustrační fotka

Ve dnech 3.–7. března 2014 se konalo v New Yorku 45. zasedání Statistické komise OSN (SK OSN), kterého se za Českou republiku zúčastnila předsedkyně Českého statistického úřadu Iva Ritschelová.

Návrh služebního zákona ohrožuje odbornou úroveň statistiky

prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.

Ve druhé polovině ledna 2014 prošel v prvním čtení Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR návrh služebního zákona. Pokud by byl návrh přijat ve stávající podobě, významně by ohrozil odbornou úroveň Českého statistického úřadu a omezil by prostor pro skutečně profesionální statistickou službu.

Prioritní úkoly ČSÚ na rok 2014

Ilustrační obrázek

Vedení Českého statistického úřadu každoročně stanovuje několik prioritních úkolů, jejichž cílem je klást důraz na aktivity, které mohou významněji ovlivnit vývoj statistické služby v dlouhodobějším horizontu.

Česká statistika životního prostředí má dobré jméno

prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.

Informace a statistická data jsou dnes oprávněně nazývány novou a cennou surovinou 21. století. Obecně platí, že uživatelé dat jsou stále náročnější a okruh jejich informačních potřeb se neustále rozšiřuje.

ČSÚ a předčasné parlamentní volby

prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.

Český statistický úřad ze zákona vykonává státní správu na úseku zpracování výsledků voleb. Vzhledem ke zkráceným lhůtám čeká statistiky, i přes jejich plné nasazení a letité zkušenosti, náročný podzim.

Snížení administrativní zátěže respondentů

prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.

Český statistický úřad bude předkládat vládě návrhy, jejichž realizace by měla vést k dalšímu snížení administrativní zátěže podnikatelů. Zároveň by mělo dojít k omezení duplicitního poskytování údajů státní správě.

Odhady zdrojů a užití HDP České republiky pro období 1970–1989

ilustrativní fotka

Čeští statistici prezentovali poprvé údaje o hrubém domácím produktu z období plánované ekonomiky. V zemích střední a východní Evropy se jedná o výjimečný počin široce využitelný v celé řadě vědeckých disciplín.

Nový rámec pro statistiku životního prostředí

ilustrativní obrázek

26. února byl na zasedání Statistické komise OSN v New Yorku schválen aktualizovaný Rámec pro rozvoj statistiky životního prostředí. Na přípravě tohoto strategického dokumentu se významně podíleli i experti Českého statistického úřadu.

Výzkum a vývoj musí být především efektivní

ilustrativní foto

Otázka podpory vědy a výzkumu je zejména v posledních letech předmětem obecného zájmu. Ten se ale mnohdy redukuje na pouhé sledování vydaných finančních prostředků. Komplexní statistická data však přinášejí pohled daleko širší.

Mezinárodní rok statistiky

prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.

Ve více než ve sto zemích světa proběhne rok 2013 ve znamení popularizace statistiky. Český statistický úřad se do celosvětové osvětové kampaně také zapojil.

Poděkování předsedkyně čsú zaměstnancům úřadu

prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.

Poděkování předsedkyně čsú zaměstnancům úřadu Vážené kolegyně, vážení kolegové, v životě bývá všechno jednou poprvé. Psal se rok 1990, kdy Český statistický úřad a jeho pracovníci zajišťovali poprvé zpracování výsledků voleb do České národní rady, Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění. Od