Drobečková navigace

Analýzy

Koronavirus těžce dopadl nejen na českou ekonomiku

Ilustrativní fotka

Opatření zavedená proti šíření koronavirové nákazy prakticky ze dne na den zastavila části české ekonomiky. Negativní dopady se ale rozlily i do odvětví, na která vládní omezení přímo necílila.

Čtvrtina podniků očekává do půl roku návrat na předkrizovou úroveň

800

Jak bude vypadat ekonomika po ukončení nouzového stavu a útlumu opatření proti šíření koronaviru? Zeptali jsme se podnikatelů a představitelů firem.

Koronavirus zasáhne trh práce s odstupem

Ilustrativní fotka

Zatímco ze zdravotního hlediska se situace uklidňuje, koronavirová krize začíná celosvětově dopadat na zaměstnanost. Podaří se České republice vyhnout nejhoršímu?

Nepropásněte už žádné informace!

Odebírejte náš newsletter.

Mračna nad cestovním ruchem

ilustrativní fotka

Odvětví cestovního ruchu patří k těm, která pandemie covid-19 postihla nejvíce. V Česku může jeho opětovné nastartování podpořit domácí poptávka.

Pandemie moru v minulosti změnily tvář světa

Středověký doktor v masce se zobanem_náhled

Světem projela nemoc, která dostala název covid-19 a jejíž šíření bylo označeno za pandemické. Při srovnání s morem ve starověku a středověku si však koronavirus svou mediální slávu nezaslouží.

Propad HDP v EU byl plošný

Ilustrační foto

Neočekávaná krize související s koronavirovou nákazou postihla většinu ekonomik EU.

Mzdy se v Evropě sbližují

Ilustrativní fotka

Za období od jedné krize ke druhé chudší východní země pomalu doháněly bohatší západní státy, a mzdové úrovně v Evropské unii se tak sbližovaly. České mzdy nabraly tempo až po roce 2016.

Předběžné informace o vývoji HDP budou dříve

Ilustrační foto

Na konci července dojde ke změně v publikování tzv. rychlých odhadů HDP. Důležité údaje o vývoji ekonomiky budou pro uživatele k dispozici o 15 dnů dříve než dosud.

Proč jsou některé domácnosti bez internetu?

ilustrativní fotka

V Česku máme dobré internetové pokrytí. Ale ve srovnání s EU více našich domácností bez internetu nemá o připojení zájem.

V patentech máme co dohánět

Ilustrativní fotka

Tuzemští přihlašovatelé získali jen 6 % u nás udělených patentů. K Evropskému patentovému úřadu přihlašujeme desetkrát méně patentů než Rakousko.

Loni bylo vydáno nejvíce neschopenek za 10 let

Ilustrativní fotka

Češi také kvůli nemoci zůstávali déle doma než v předchozích letech. Průměrná pracovní neschopnost trvala 42,4 dne.

Na ulicích prvorepublikové Prahy šlo o život

Nehody historie náhled

Při nesrovnatelně nižším počtu automobilů byla úmrtnost následkem dopravních nehod ve 30. letech minulého století dvakrát vyšší než v současnosti.

Hospodaření vládních institucí skončilo v přebytku

Vládní instituce v ČR hospodařily od roku 2016 s přebytkem, který dosáhl maxima v roce 2017, kdy činil 76,7 mld. Kč. Relativní míra zadlužení klesala a na konci roku 2019 dosáhla 30,8 % HDP.

Nevedeme si špatně

Česká republika je čtvrtou nejméně zadluženou zemí EU. Vládní instituce v roce 2019 hospodařily s přebytkem, míra zadluženosti klesala a daňové zatížení je relativně nízké.

Domácnosti se zadlužují zejména kvůli bydlení

Celkové zadlužení domácností dlouhodobě roste. Hlavním účelem pořízení úvěru je bydlení, které ve skladbě dluhu zcela převažuje.

Růst cen energií i pokles výroby v parních elektrárnách

Loňský rok přinesl další útlum těžby uhlí i na něj navázané výroby elektřiny. V domácnostech dosáhla spotřeba elektřiny rekordu, u plynu ale pokračoval mírný pokles.

Využívání obnovitelných zdrojů energie roste

Evropské země usilují o zvýšení podílu spotřeby energie z obnovitelných zdrojů. Ne každé se to však daří stejně.

Nezaměstnanost se v březnu nezvyšovala

Přestože polovina měsíce byla výrazně zasažena opatřeními souvisejícími s koronavirovou nákazou, na míře nezaměstnanosti v Česku se to nijak výrazně neprojevilo. I v ostatních evropských zemích byla situace podobná. Důvodem je, mimo jiné, obecně nižší flexibilita trhu práce v Evropě. To je patrné zejména ve

Hrubý domácí produkt v Česku i EU se prudce propadl

Podle předběžného odhadu se HDP v Česku v 1. letošním čtvrtletí oproti 4. čtvrtletí 2019 reálně snížil o 3,6 %.

Od krize ke krizi

EU si do roku 2020 stanovila společné cíle týkající se zaměstnanosti. Míra zaměstnanosti mezi zeměmi severní a jižní Evropy je rozdílná. Na severu dosahuje vyšších hodnot.

Jak se u nás bydlí

ilustrativní fotka

V Česku se blížíme stavu, kdy v jednom bytě budou žít v průměru dva obyvatelé. Průměrné stáří domovního fondu se však zvyšuje a dosahuje téměř 50 let.

Bytová výstavba v roce 2019

Ilustrační foto

Dokončování bytové výstavby aktuálně těží z vysokého zahajování v minulých letech. Dařilo se ale také novou výstavbu zahajovat, což dává naději na pokračování pozitivního vývoje.

Konjunktura posílila růst cen nemovitostí

ilustrativní fotka

Ceny nemovitostí v ČR rostly v posledních letech závratným tempem. Růst byl podpořen nejen hospodářskou konjunkturou, ale také nesouladem nabídky a poptávky po bytech.

Farmaceutický průmysl v Česku – malý, ale dynamický obor

ilustrativní fotka

Výkony farmaceutického průmyslu v posledních letech akcelerovaly. Role farmacie v průmyslové skladbě ČR je na rozdíl od některých států EU stále okrajová.

Přibývá nás, hlavně ze zahraničí

Ilustrační foto

Počet obyvatel České republiky v průběhu roku 2019 vzrostl o 44,1 tisíce. Nárůst ale zajišťovala především migrace.

Inovuje téměř polovina podniků

ilustrativní fotka

V letech 2016–2018 inovovalo v Česku své produkty nebo podnikové procesy 47 % podniků. Inovace nejčastěji směřují do vnitřních procesů a firmy je většinou financují z vlastních prostředků.

Jak se dařilo zemědělcům

ilustrační foto

Produkce zemědělského odvětví v roce 2019 vzrostla o 3,4 %. Zvýšila se jak rostlinná, tak i živočišná produkce.

Bariéry, které omezují české podnikatele

ilustrativní fotka

Není to tak dávno, co firmy brzdil v růstu produkce zejména nedostatek zaměstnanců. Dnes je to pandemie a vládní opatření.

Žáci a studenti online

Ilustrační foto

Vládní opatření, která ze dne na den zavřela dveře škol, donutila školáky, učitele i rodiče nahradit tradiční výuku v lavicích výukou na dálku z domova pomocí online komunikace. Jak jsou na to připraveni?

Díváme se na počty zemřelých osob správně?

ilustrativní fotka

Jen samotný počet zemřelých osob o úmrtnosti nevypovídá.