Drobečková navigace

Komentáře

Poklesu relativního zadlužení pomáhá hospodářský růst

ilustrativní fotka

Podíl konsolidovaného dluhu na HDP ve většině zemí EU meziročně klesl.

Růst tržeb v maloobchodě pokračoval

ilustrativní fotka

Maloobchodní tržby si udržely vysoké tempo růstu. Za leden až září 2019 překročily 5% hranici meziročního růstu, zejména díky růstu tržeb za nepotravinářské zboží.

Jakou hodnotu má svoboda?

Svoboda nespočívá jen v tom, že si člověk může dělat, co chce. Ano, měl by naplňovat své plány, avšak za podmínky, že má na mysli dobro, a ne co se mu zlíbí.

Nepropásněte už žádné informace!

Odebírejte náš newsletter.

I potraviny se kupují kliknutím

ilustrativní fotka

Tržby internetových a zásilkových obchodů rostou od roku 2000 a neovlivnila je ani hospodářská krize. Tempo růstu internetového prodeje navíc v posledních letech zrychluje.

Investice ve 2. čtvrtletí rostly

ilustrativní foto

Investiční aktivita ve většině zemí sílila rychleji než HDP, přesto se meziroční dynamice investic nevyhnulo zpomalení, které se dotklo mnoha ekonomik EU.

Výsledky ubytovací statistiky v EU

Ilustrační foto

Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních v zemích Evropské unie se v 1. čtvrtletí letošního roku meziročně snížil o 1,0 %. Více než polovina evropských zemí však zaznamenala zvýšený zájem o ubytování.

Nezaměstnanost v Unii klesá

ilustrativní fotka

Červnové údaje ukazují, že většina zemí Evropské unie zaznamenala meziroční pokles nezaměstnanosti. Míra nezaměstnanosti v EU28 je podle dostupných dat nejnižší v historii.

Představuje stárnutí pracujících hrozbu, nebo nikoli?

Prodlužování délky života s sebou přináší pro společnost mnohé výzvy. Jednou z nich nepochybně budou i změny na trhu práce.

Inflace v EU na začátku roku poklesla

ilustrativní foto

Meziroční růst harmonizovaného indexu spotřebitelských cen ve většině zemí EU v 1. čtvrtletí 2019 zpomalil. Česko bylo jednou z výjimek, když inflace dosáhla 2,3 %.

Vývoj cenové statistiky stavebnictví

Ilustrační foto

V průběhu posledních pěti let došlo k pozvolnému zvýšení cen stavebních děl. Růstový cenový vývoj vykazovaly vstupní nákladové i materiálové indexy. V tomto trendu pokračovalo i 1. čtvrtletí roku 2019.

Ohrožuje Českou republiku chudoba?

ilustrativní fotka

Česko je zemí, kde je procento obyvatel ohrožených chudobou jedno z nejnižších v Evropě. Co do slabého podílu domácností vykazujících vážnou materiální deprivaci jsme na příznivé úrovni sociálně blahobytné Belgie.

O složitém jednoduše aneb Nebojte se statistiky, nekouše

O-složitém-jednoduše_náhled

Publikace Českého statistického úřadu přibližuje laické veřejnosti i studentům odlehčenou formou pestrý svět statistiky. Stostránková knížka autorky Terezy Košťákové doplněná ilustracemi Tomáše Zimy je určená všem, kteří se chtějí vyznat ve světě čísel.

K čemu máme statistiku? Statistika není evidence

K čemu-máme-statistiku_náhled

Co je statistika? Když potlačíme nutkání začít zpívat nesmrtelné písně z pohádky „Princové jsou na draka“, je nejspíš pro většinu z nás statistika synonymem pro jakékoliv „číslo“. To by však bylo až příliš jednoduché.

Statistika je o kompromisech

Statistika-je-o-kompromisech_náhled

Když se člověk při svém bádání obrátí ke statistice a hledá ukazatele, které by odpověděly na jeho otázky, stává se, že skončí zklamán a s povzdechem se ptá: „Proč nejsou ty údaje dříve? Častěji? Ve větším detailu? A ještě ke všemu se postupně zpřesňují!“ Takové otázky jsou zcela pochopitelné a oprávněné. Nezapomínejme ale, že statistika je především uměním možného. Je kompromisem mezi včasností, přesností a podrobností.

Most mezi pojmy a ukazateli

Adekvační problém je pojmem, který málokdo z nás slyšel. A přesto je to něco, co ve statistice potkáváme na každém kroku. Statistici se jej snaží co nejlépe vyřešit a uživatelé si jej musejí uvědomovat, aby byli schopni statistické ukazatele dobře interpretovat. Oč se jedná?

Jak se vyhnout ukvapeným soudům

Jak se vyhnout ukvapeným soudům_náhled

Hledání závislostí mezi ukazateli a jejich interpretace je to, co dělá statistiku dobrodružstvím. Měli bychom se ale vyhnout zkratkám, jinak nám hrozí mylné závěry a špatná rozhodnutí. Na co si dávat pozor?

Průzkumy – ptejme se na původ dat

Všude kolem nás krouží čísla. Na internetu, v televizi, všude. Ve snaze dodat svým tvrzením váhu a objektivitu se lidé snaží podložit je (jakýmkoliv) číslem. Většina těchto dat vychází z průzkumů založených na výběrových šetřeních, protože plošná šetření jsou v praxi těžko proveditelná a příliš drahá.

Statistika v proměnách času

Statistika v proměnách času_náhled

Svět kolem nás se mění a na to musí reagovat i statistická praxe. To není nic nového. Vznikají nové ukazatele, které popisují jevy, jež dosud neexistovaly. Vylepšují se stávající ukazatele tak, aby byla zachována jejich srovnatelnost v čase (či prostoru). A samozřejmě někdy ukazatele i zanikají, když se vytratí jejich vypovídací schopnost, přestane o ně být zájem nebo již není prakticky možné je sestavovat či zajistit jejich kvalitu.

Mezinárodní (ne)srovnatelnost

Mezinárodní (ne)srovnatelnost_náhled

Mezinárodní srovnání je lákadlo, kterému občas neodolá ani ten nejzarytější statistický nedůvěřivec. Kdo by nechtěl vědět, jestli je na tom (alespoň v průměru) lépe, nebo hůře než soused?

Posuzujme statistické ukazatele kriticky

Posuzujme-statistické-ukazatele-kriticky_náhled

Jakmile zapneme televizi, začteme se do novin nebo brouzdáme po internetu, ze všech stran začnou na nás vyskakovat čísla. To samo o sobě nemusí být špatné, ale záplava údajů klade vysoké nároky nejen na ty, kteří s daty přímo pracují, ale i na ty, kdo o nich jen čtou nebo o nich slyší.

Podíl a poměr nejsou jedno a totéž

Termíny „podíl“ a „poměr“ se občas mylně zaměňují. Přispívá k tomu zřejmě to, že matematicky k oběma ukazatelům dojdeme stejnou operací, tj. dělením. Jaký je mezi nimi rozdíl a kdy je správné, je použít?

Bohatství jazyka – přírůstek, úbytek, přebytek, deficit

Bohatství-jazyka_náhled

Ve statistickém světě můžeme potkat spoustu různých pojmů. U obyčejného smrtelníka vyvolává takové pojmové rojení obvykle zmatek a nechuť poslouchat nebo číst dál. Autoři článků a analýz se proto často snaží být rigidně přesní, takže se nevyhnou krkolomným jazykovým konstrukcím a někdy i chybám.

Zdánlivé slovíčkaření – odhad, predikce, měření

K mylné interpretaci statistických ukazatelů nebo nepochopení jejich významu dochází mnohdy pouze vinou nevyjasněné terminologie. Znáte to, jeden mluví o voze a druhý o koze… A přitom by úplně stačilo nejprve si vyjasnit pojmy. Vezměme například „odhad“, „predikci“ a „měření“. Někdy se zaměňuje „odhad“ a „měření“, jindy zase „odhad“ a „predikce“. Není se co divit, že pak dochází ke zmatkům.

Procento a procentní bod

Procento-a-procentní-bod_náhled

V analýzách a komentářích se tu a tam objevuje pojem „procentní bod“. Mnozí z nás se s tímto termínem ve škole nikdy nesetkali, a tak jej často mylně pokládáme za „procento“ v domnění, že se jedná o jeho synonymum. Procentní body (obvykle vyjadřované zkratkou p. b.) jsou však něco docela jiného než procenta (vyjadřovaná znakem %).

Meziroční a meziměsíční srovnání

Meziroční-a-meziměsíční-srovnání_náhled

Každý měsíc zprávy hlásí, že průmysl vzrostl nebo stavebnictví pokleslo o tolik a tolik procent. Buď se radujeme, nebo ne. Ale kdo z nás v tu chvíli dává pozor, zda se jedná o meziroční, nebo meziměsíční srovnání?

Klíče k porovnání – meziroční, mezičtvrtletní a bazické indexy

Indexy jsou základ! To vám potvrdí každý správný statistik. Indexy jsou zkrátka všude. Jsou klíčovým statistickým nástrojem pro jakékoliv porovnávání v čase či prostoru.

Nominální, nebo reálný růst?

To, zda ukazatel roste nebo klesá, se dá zjistit velmi snadno. Někdy však jeho růst nemusí znamenat, že něčeho bylo opravdu více. Zní to zvláštně, že? Ale je to tak.

Jak (ne)zkazit sloupcový graf

Nejjednodušším způsobem, jak prezentovat data, je graf. Dobrý obrázek dokáže vyjádřit více než obsáhlý popis. To platí jak o fotografii z válečné zóny, tak o grafu, který znázorňuje složité (ale i zcela jednoduché) statistické ukazatele.

Co jsou příspěvky k růstu

O příspěvcích k růstu slýcháváme obvykle v souvislosti s růstem hrubého domácího produktu či s jinými makroekonomickými ukazateli. Jedná se však o univerzální analytický nástroj, který lze použít v mnoha situacích a lze jej snadno interpretovat. Umožňuje totiž stanovit vliv jednotlivých částí na vývoj celku.

Trable s koláči

Trable-s-koláči_náhled

Výsečové neboli koláčové grafy jsou jedním z nejlepších způsobů, jak znázornit strukturu celku. „Koláče“ se používají jako dobrá pomůcka k vysvětlení polovin, třetin, čtvrtin…, podílů…, procent.