Drobečková navigace

Rozhovory

Český statistický úřad je stabilní a prestižní zaměstnavatel,

Ředitelkou odboru personalistiky a mezd ČSÚ jste od září 2017. Co se za ty skoro tři roky v personální oblasti v úřadu změnilo? Hned po svém nástupu jsem se musela vypořádat s obtížnou situací v oddělení personalistiky. Byla zde poměrně vysoká fluktuace a mnoho neobsazených míst.

Data jsou základem pro dobré rozhodování

Se členem bankovní rady ČNB Alešem Michlem jsme hovořili nejen o využívání stávajících dat z ČSÚ, ale také o jejich možném vylepšení a rozšíření. Nevynechali jsme ani důsledky koronavirové pandemie.

Povinných výkazů výrazně ubývá

Jaroslav Sixta

„Neustále snižujeme administrativní zátěž respondentů, od letošního roku se snížil počet výkazů i pro podnikatelské subjekty. V budoucnu bych chtěl, abychom využívali maximum dat přímo z podnikových informačních systémů,“ říká místopředseda Českého statistického úřadu Jaroslav Sixta.

Nepropásněte už žádné informace!

Odebírejte náš newsletter.

Každou krizi lze považovat za podnět ke změně

Ing. Michal Vacek náhled

Ředitel společnosti CEEC Research Michal Vacek se dopadů koronavirové pandemie na stavebnictví příliš neobává. Vidí i pozitivní důsledky.

Prostor pro vylepšení se vždycky najde

Český statistický úřad navštívil na tři měsíce stážista z Turecka Osman Sert. V Turkstatu – tureckém statistickém úřadu – se věnuje zejména metodám pro výběr vzorků a přípravě analýz. Do Česka přijel čerpat zkušenosti a inspiraci pro svou další práci.

Podle dosažené úrovně vzdělání jsme na tom dobře

„Ve znalostech a gramotnosti žáků však už řadu let nedochází ke zlepšení, a mnoho zemí nás tak v kvalitě vzdělávání předběhlo,“ říká ředitelka Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání – Cermat Michaela Kleňhová.

Zvyšování efektivity je nikdy nekončící proces

Mgr. Ing. Filip Minář

„Dobře fungující systém zadávání veřejných zakázek je fundamentálním předpokladem k zajištění kvalitního fungování každé státní instituce, a tedy i ČSÚ,“ říká ředitel ekonomické a správní sekce ČSÚ Filip Minář. Kromě veřejných zakázek jsme s ním hovořili i o dalších aspektech souvisejících s ekonomikou Úřadu.

Český průmysl se bude muset intenzivně modernizovat

Radek Špicar, M.Phil.

Musíme si však uvědomit, že naše konkurenční výhoda v podobě levné pracovní síly končí, a musíme náš průmysl postupně transformovat. Snažit se, abychom vyráběli maximum finálních výrobků a tvořili co největší přidanou hodnotu.

Nejlepší vizitkou je spokojený zaměstnanec

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.

„Celkově se zvyšuje úloha středního managementu v řízení a směřování Úřadu. Spolu s posilováním pravomocí roste ale i odpovědnost na tomto stupni řízení, což považuji za velmi důležité. Tam, kde je to možné, snižujeme i vnitřní byrokracii především cestou elektronizace a rušení papírování.“

Knihovny budou existovat i za desítky let

Ing. Martin Svoboda

Národní technická knihovna (NTK) je největší a nejstarší knihovnou technické literatury v České republice s milionovým fondem publikací, která mimo jiné zpřístupňuje kompletní digitální archiv vydavatelství Supraphon. Jak získává elektronické informační zdroje, a kdo jsou jejich uživatelé? Nejen na tyto otázky odpovídá ředitel Národní technické knihovny inženýr Martin Svoboda.

Lidé už si na nás zvykli

Přízně okolí si moc vážíme, neboť je pro nás pomocí, vzpruhou, a víme, že v dnešním světě nemusí být samozřejmá. Bylo by nám ale lépe, pokud by zajištění sociálních služeb bylo podpořeno i legislativním rámcem nebo zákonem, který by zajistil jistý příspěvek od finančně zajímavých velkých společností.

Hrozí nám pýcha osamělosti

Petr_Pithart_náhled

„Mýty potřebujeme, protože pomáhají stmelit národ, ale některé mohou být hodně nebezpečné. Náš aktuální mýtus je, že nás všichni zrazují a že jsme dobří. A čím více nás zrazují, tím více se potvrzuje, jak dobří jsme a že si za tím máme stát. Je to paradoxní myšlení, které se dá politicky dobře zneužít.“

Svoboda je zárukou naší existence

Ing. Edvard Outrata

Dne 17. listopadu si připomínáme Den boje za svobodu a demokracii. Ale umíme se svobodou zacházet? Jak vnímáme transformaci po třiceti letech od sametové revoluce? Chceme být součástí západní Evropy, nebo zůstaneme Středoevropany? Jak nás vidí emigrant, který se vrátil do vlasti, první polistopadový předseda ČSÚ a mezinárodně uznávaný „advokát statistiky“ ing. Edvard Outrata?

Lidé očekávají od práce kromě mzdy i pocit seberealizace

Pojeri_Veverkova

Když Evropská nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek EUROFOUND definovala devět nových forem práce, málokdo v České republice věděl, kdo a jak je využívá. Díky výběrovému šetření odborníků z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i., Petra Pojera a Soni Veverkové si o tom nějakou představu udělat můžeme.

Dnešní sucho ukazuje člověku, co může nastat

Od 30. let minulého století u nás klesla výměra zemědělské půdy o milion hektarů. Tempo úbytku je nejrychlejší v posledních letech. „Podle statistik je zřejmé, že zemědělské půdy ubývá a náš přístup k její ochraně je poměrně mdlý,“ říká Jiří Hrbek, dnes již bývalý ředitel odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí, který po 40 letech ukončil letos v červenci svoji profesní dráhu v ČSÚ.

V seznamování skutečně platí, že vrána k vráně sedá

V polovině června prezentovaly v Sociologickém ústavu Akademi věd České republiky
Renáta Topinková a Markéta Šetinová výsledky výzkumu o on-line seznamování a výběrovém párování.

Kdo žije v Evropě, má skvělou adresu

Věra Jourová_náhled

Patnácté výročí od vstupu do EU je podle eurokomisařky Věry Jourové příležitost k zamyšlení. Žena, kterou časopis Time zařadil mezi sto nejvlivnějších osob současnosti, je nejvíce hrdá na to, co jsme dokázali například v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

Jen tak vyvěsit anketu na webu ČSÚ nestačí

Mgr. Ing. Martin Zelený, Ph.D.

Martin Zelený řídí sekci demografie a sociálních statistik v ČSÚ. V současné době jeho sekce žije přípravou příštího sčítání lidu. „Zásadnější reformou prochází i oblast mzdové statistiky a statistiky nákladů práce,“ podotýká.

Statistika nekouše!

Ing.Tereza-Košťáková_náhled

„Oceňuji každého, kdo se nebojí zeptat, když něčemu nerozumí, “ říká s úsměvem Tereza Košťáková. Mladá a sympatická autorka populárně naučné prvotiny „O složitém jednoduše“ tvrdí, že „statistika nekouše“. Na letošním Světě knihy představila veřejnosti bohatě ilustrovanou knihu o známých-neznámých pojmech, kterých se podle jejích slov nemusí nikdo bát…

Hlas jedince má v menší obci větší váhu

František-Lukl_náhled

Předseda Svazu měst a obcí České republiky František Lukl dlouhodobě upozorňuje, že obce a města zatěžuje zbytečná administrativa. Čas strávený vyplňováním různých dotazníků by přitom mohly věnovat svému rozvoji.

Snižování administrativní zátěže je tématem celé statistické komunity

Marek Rojíček_náhled

Marek Rojíček je předsedou Českého statistického úřadu již rok. Funkce se ujal s cílem zmodernizovat Úřad, snížit rozsah statistického výkaznictví a zvýšit povědomí o práci statistiků.

Už v 19. století jsme měli přehled o infekčních nemocech

RNDr. Marek Malý, CSc.

Kolik nakažených HIV žije na území republiky a které skupiny obyvatel jsou nejohroženější? Na tyto a další otázky odpovídá Marek Malý, vedoucí oddělení biostatistiky Státního zdravotního ústavu ČR. Jeho specializací je aplikace statistiky v lékařství a energetice.

Společným tématem statistiků je udržitelný růst

Ing. Marek Rojíček, Ph.D._náhled

V New Yorku se na začátku března uskutečnilo 50. zasedání Statistické komise Organizace spojených národů. Probíhalo také v prostorách, kde zasedá Valné shromáždění OSN a kde se odehrál kus politické historie. Osobně se jubilejního zasedání zúčastnil i Marek Rojíček, předseda ČSÚ.

Územní příprava sčítání se neobejde bez spolupráce s obcemi

Štěpán Moravec_náhled

Na jaře 2021 proběhne na území celé České republiky sčítání lidu, domů a bytů. Co všechno obnáší územní příprava sčítání, přibližuje vedoucí řešitelského týmu územní přípravy Štěpán Moravec, který v ČSÚ působí již deset let.

Česká statistika toho za posledních 100 let zažila už hodně

Marek-Rojíček_náhled

Uplynulé století tuzemské statistiky hodnotí předseda ČSÚ Marek Rojíček. Připomíná obtížnou poválečnou dobu, v níž v roce 1919 vznikal Státní úřad statistický. Přidává osobní vzpomínku na povodně v roce 2002, které zlikvidovaly pražské sídlo Úřadu. Zamýšlí se rovněž, jak by mohla vypadat práce statistiků v příštích desetiletích.

Úkol statistiky se nemění

Ing. Edvard Outrata

V roce 1993 se Edvard Outrata vracel z Kanady do České republiky. Chtěl pomoci transformaci, která tu v té době probíhala, svými kanadskými zkušenostmi. Zejména ho zajímala organizace státní služby, resp. statistické služby. A jak to dopadlo?

Nejničivější je konzumně orientovaná civilizace

Vůbec první ministr životního prostředí ČR Bedřich Moldan se životnímu prostředí věnuje již od 70. let. Zajímá se o indikátory udržitelného rozvoje. Data, jejich pořizování a zpracování jsou pro něj klíčovou otázkou. S ČSÚ spolupracuje od 90. let.

Už bez sebe, ale více spolu

Ing. Marek Rojíček, Ph.D. a Ing. Alexander Ballek_náhled

Předsedové statistických úřadů České a Slovenské republiky Marek Rojíček a Alexander Ballek odpovídají na otázky časopisu Statistika&My. Shodují se, že obě země mají k sobě v mnoha ohledech blíže než před 25 lety.

Každá hostina jednou skončí

Ing. Václav Rybáček, Ph.D.

Václava Rybáčka, nového sekčního ředitele makroekonomických statistik, v ČSÚ nelze přehlédnout. Nejen pro jeho vysoký vzrůst, houpavou chůzi a výrazný hlas. Stejně nápadné jsou i jeho názory na ekonomickou situaci u nás i ve světě.

Stáří zvolených komunálních zastupitelů se nemění

Radim Perlín_náhled

Sociální geograf Radim Perlín má hluboké znalosti o komunálním prostředí ve venkovských obcích. Podle něj došlo v roce 2014 k větší obměně starostů. Na jejich posty přišli mladší kandidáti, kteří již nějaké zkušenosti z komunální politiky měli.