ČESKO 15 LET V EVROPSKÉ UNII

Publikace on-line

01 Obyvatelstvo

02 Ekonomika

03 Životní podmínky

04 Životní prostředí

05 Rozvoj IT a High-tech

O publikaci

Publikace Českého statistického úřadu shrnuje základní oblasti vývoje České republiky v období od vstupu do Evropské unie. V přehledné a graficky atraktivní formě prezentuje vybrané ukazatele vývoje obyvatelstva, ekonomiky, životních podmínek, životního prostředí a informačních technologií a výzkumu. Ke každému tématu je připojen krátký komentář, který popisuje vývoj Česka v dané oblasti a zasazuje údaje do širšího kontextu. Důraz je kladen především na přehledné vyobrazení cesty, kterou ČR urazila v posledních patnácti letech, a rovněž postavení země v rámci EU.

Větší otevření zahraničnímu kapitálu usnadnilo příliv přímých investic do domácí ekonomiky a dále urychlilo probíhající transformaci. Volný pohyb osob nejen usnadnil cestovaní, ale také umožnil českým občanům pracovat či studovat v dalších členských zemích Unie. Za posledních 15 let se změnila i podoba společnosti. Postupně se zvýšil průměrný věk obyvatelstva i očekávaná doba dožití. Evropskému průměru se země začala přibližovat například zdvojnásobením podílu vysokoškoláků na dospělé populaci.

Publikace ke stažení