02 Ekonomika

Automobilový průmysl tvořil v roce 2017 téměř pětinu přidané hodnoty průmyslu

219 tis.
počet pracovníků v odvětví výroby dopravních prostředků v ČR v roce 2017

Tuzemský průmysl je citlivý na výkyvy zahraniční poptávky. V obdobích konjunktury obvykle vykazuje svižnější růst než ostatní odvětví ekonomiky. V éře recese jeho výkon strměji klesá. Mezi průmyslovými obory dlouhodobě posiluje výroba motorových vozidel, strojírenství, kovovýroba či produkce počítačů. Do pozadí naopak ustupují těžba či metalurgie. S nedostatečnou cenovou konkurenceschopností na otevřeném trhu se potýkají i potravinářství, textilní či oděvní průmysl. Výroba motorových vozidel společně s nejbližšími návaznými obory se na přidané hodnotě v průmyslu v roce 2017 podílela 32 %, nejvíce v EU. Přesto lze celý tuzemský průmysl hodnotit spíše jako odvětvově diverzifikovanější.

Česko 15 let v Evropské unii