03 Životní podmínky

Česko má nejvyšší podíl středoškolsky vzdělaných obyvatel v EU

19,1 %
podíl osob s vysokoškolským vzděláním na dospělé populaci v ČR v roce 2017

Struktura nejvyššího dosaženého vzdělání obyvatelstva se v posledních patnácti letech rovněž změnila. Zejména kvůli generační změně se snížil podíl lidí s maximálně základním vzděláním. Naopak postupně roste podíl vysokoškolsky vzdělaných osob. Česko je v rámci EU význačné nejvyšším podílem lidí se středoškolským vzděláním, který si udrželo po celé sledované období.

Česko 15 let v Evropské unii