02 Ekonomika

Česko patří k úspěšně konvergujícím novým členům Unie

89 %
průměru EU činil hrubý domácí produkt na osobu v ČR v roce 2017

Nadprůměrný hospodářský růst znamenal i rychlou konvergenci české ekonomiky k průměru celé Unie. Při vstupu v roce 2004 hrubý domácí produkt na obyvatele v Česku (po započtení rozdílné cenové úrovně) představoval 78 % unijního průměru. Z nových členů na tom byly lépe Kypr, Malta a Slovinsko. V roce 2017 bylo Česko na 89 % průměru Unie. Za Českem byly Kypr, Slovinsko a ze starých členů Portugalsko a Řecko. Jen těsně úroveň Česka překonávalo Španělsko (92 %).

Česko 15 let v Evropské unii