02 Ekonomika

Česko vyniká vysokou mírou ekonomické aktivity lidí ve věku 40–59 let

91,9 %
míra ekonomické aktivity žen ve věku 50 až 54 let v ČR v roce 2017

Současné období hospodářského růstu vyneslo Česko na pozici státu s nejvyšší mírou zaměstnanosti v rámci EU. Vysoká míra aktivity je pro Česko typická zejména ve středních věkových skupinách, naopak mezi mladšími či u lidí na sklonku produktivního věku úrovně EU v roce 2017 nedosahovala. Nad průměrem EU se v roce 2017 pohyboval podíl pracovníků v kategorii obsluha strojů a zařízení, montéři, pomocní a nekvalifikovaní pracovníci. Naopak mírně nižší než v EU bylo zastoupení v nejkvalifikovanějších profesích.

Česko 15 let v Evropské unii