04 Životní prostředí

Česko využívá jako obnovitelný zdroj energie zejména fotovoltaické a vodní elektrárny

14,8 %
podíl obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie v ČR v roce 2017

Česko se připojilo k procesu přechodu od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům.  Vzhledem k přírodním podmínkám šlo Česko zejména cestou fotovoltaických elektráren, které se připojily ke stávajícím vodním elektrárnám. Jen malou část produkce tvoří větrné elektrárny, které ve větší míře fungují v přímořských státech. Na rozdíl od EU však v Česku stále roste množství elektřiny vyrobené v tepelných elektrárnách.

Česko 15 let v Evropské unii