01 Obyvatelstvo

Do Česka míří zejména Ukrajinci a Slováci

56 %
podíl mužů na celkovém počtu cizinců v ČR na konci roku 2017

Významný podíl průmyslu i dalších odvětví s vyšším zastoupením manuál­ních činností se odráží v dlouhodobé poptávce po zahraniční pracovní síle. Cizinci míří do Česka tradičně nejvíce za prací, což platí hlavně pro občany Ukrajiny, asijských států (např. Mongolska) i většiny novějších členských států Unie. U jiných skupin migrantů hrají důležitou roli i studijní či rodinné důvody (Slovensko, Rusko, Vietnam, USA).  V průběhu roku 2017 počet cizinců překročil půlmilionovou hranici. I tak byl v Česku podíl lidí s cizím státním občanstvím na celkové populaci desátý nejnižší mezi státy EU.

Česko 15 let v Evropské unii