02 Ekonomika

I v novém programovém období zůstává Česko ve vztahu k EU čistým příjemcem

+0,9 %
podíl salda příjmů a výdajů ČR s institucemi EU na hrubém národním důchodu v období let 2004 až 2017

Dotační vztahy Česka a EU byly před rokem 2004 omezeny fakticky jen na předvstupní dotační podporu. S výjimkou prvních dvou let svého členství bylo Česko vždy ve vztahu k EU čistým příjemcem. Výrazná většina prostředků do Česka plynula formou investičních dotací (hlavně do budování a modernizace infrastruktury). Jen v letech 2004, 2005 a 2016 převažovaly jiné nástroje. Zatímco dotační podpora do zemědělství či rozvoje venkova měla vcelku plynulý průběh, u investičních dotací se projevovaly větší nerovnoměrnosti. Drtivá většina novějších členských států Unie byla v období po roce 2004 ve vztahu k EU čistými příjemci, ze starších členů dále zejména Řecko a Portugalsko.

Česko 15 let v Evropské unii