02 Ekonomika

Jsme jednou z nejprůmyslovějších zemí EU

31,7 %
podíl průmyslu ČR na hrubé přidané hodnotě v roce 2017

Podoba české ekonomiky odpovídá naší historické tradici. Ve srovnání s průměrem EU i staršími členskými státy mají průmyslová odvětví v Česku větší podíl na hrubé přidané hodnotě. Naopak u služeb je Česko pod unijním průměrem. Za posledních patnáct let se struktura ekonomiky příliš nezměnila. Závislost na vývozně orientovaném průmyslu bývá označována za slabinu českého hospodářství.

Česko 15 let v Evropské unii