02 Ekonomika

Kladné saldo remitencí Česka s EU dlouhodobě roste

+57,1 mld. Kč
saldo remitencí ČR s ostatními státy EU v roce 2017

Remitence představují odhady peněžních převodů, které posílají do svých domácích ekonomik pracovníci ze zahraničí. Česko je od roku 2011 jejich čistým příjemcem. Téměř 90 % remitencí šlo do Česka ze států EU, kde dominovaly Německo s Rakouskem – v nich v roce 2017 pobývalo již 120 tis. občanů Česka, čtvrtina ze všech působících v zahraničí. Kladné saldo remitencí mělo v tomto roce ČR se všemi staršími státy Unie (vyjma Portugalska), naopak deficit zejména s Ukrajinou (15 mld. korun), Slovenskem (9 mld.) a Ruskem (3 mld.). Podíl čistých remitencí na hrubém národním důchodu řadil Česko mezi novějšími státy EU k podprůměrným.

Česko 15 let v Evropské unii