04 Životní prostředí

Množství komunálního odpadu v Česku roste

34,3 %
podíl komunálního odpadu v ČR, který byl v roce 2017 recyklován

Komunální odpad tvoří jen malou část z celkového objemu odpadu, v Česku ale jeho množství narůstá. Na druhé straně se výrazně zvýšila míra recyklace. Zatímco v roce 2004 bylo recyklováno 5,7 % odpadu, v roce 2017 to bylo 34,3 %. V celé EU se v roce 2017 zrecyklovalo 46,3 % komunálního odpadu. U podniků, které mají na produkci odpadů hlavní podíl, tvoří velkou část minerální odpad (stavební suť nebo vytěžená půda).

Česko 15 let v Evropské unii