04 Životní prostředí

Největším producentem skleníkových plynů v Česku je energetika

20 tun
skleníkových plynů v roce 2017 připadalo na jeden milion korun hrubého domácího produktu v ČR

Největší podíl na celkovém množství vypuštěných skleníkových plynů mají výrobci elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu. Za nimi se umístil zpracovatelský průmysl, který dominuje české ekonomice. Mezi odvětvími služeb je pochopitelně největším znečišťovatelem doprava. Výrazný podíl na produkci však mají i domácnosti, u kterých se v posledních letech zvyšovaly objemy emisí kvůli dopravě i vytápění.

Česko 15 let v Evropské unii