04 Životní prostředí

Nejvíce prostředků na ochranu životního prostředí v Česku jde na vrub nakládání s odpady

96,7 mld. Kč
celkové výdaje na ochranu životního prostředí v ČR v roce 2017

Výdaje na ochranu životního prostředí v Česku průběžně rostly. Hlavní podíl na nich má nakládání s odpady a také s odpadními vodami. I mezi evropskými zeměmi ve vládních výdajích převládají zejména náklady na odpad a odpadní vody. V posledních letech postupně sílí také výdaje na ochranu ovzduší a klimatu. Porovnání podílu výdajů vládního sektoru na HDP posouvá Česko mírně nad průměr EU.

Česko 15 let v Evropské unii