03 Životní podmínky

Obyvatelé velkých měst se přesouvali do předměstských oblastí

34,6 %
podíl osob žijících ve městech a předměstských oblastech na celé populaci ČR v roce 2017

Největší podíl obyvatelstva v Česku stále žije v méně zalidněných venkovských oblastech. Podobně tomu je i u ostatních novějších členů Unie. Za posledních patnáct let však došlo k výrazné změně. Více obyvatel Česka nyní žije v městských a předměstských oblastech, které mimo jiné zahrnují tzv. „satelity“. Ubylo populace žijící na venkově. Do předměstí se přesouvali i lidé z velkých měst, která jsou předměstskými oblastmi obklopena.

Česko 15 let v Evropské unii