02 Ekonomika

Podíl bydlení na spotřebě domácností v Česku je jedním z nejvyšších v EU

25,4 %
podíl výdajů na bydlení a energie na celkové spotřebě domácností v roce 2017

Spotřeba domácností zejména v prvních letech po vstupu do EU velmi rychle rostla. Období následující hospodářské recese se ale vyznačovalo i opatrnějším přístupem domácností k utrácení. Po celou dobu se však zachoval přibližně čtvrtinový podíl bydlení na celkových výdajích – to je nejvíce mezi novými členskými státy. Podíl vládních výdajů na HDP v období posledních patnácti let kolísal, držel se však pod průměrem celé EU. Z hlediska účelu podobně jako v celé Unii vládní sektor věnuje nejvíce prostředků na sociální věci.

Česko 15 let v Evropské unii