02 Ekonomika

Podíl dluhu vládních institucí na HDP Česka byl v roce 2017 čtvrtý nejnižší v Unii

34,7 %
podíl dluhu vládních institucí na hrubém domácím produktu ČR v roce 2017

Asi nejvážnější problém, se kterým se Evropská unie musela potýkat v posledních patnácti letech, byly následky finanční a ekonomické krize a výsledný nárůst zadlužení některých zemí. Výraznějších deficitů dosahovalo v krizovém období i Česko. V současnosti Česko patří mezi státy s nejnižším relativním dluhem. V posledních letech sektor vládních institucí v Česku hospodařil s přebytkem.

Česko 15 let v Evropské unii