05 Rozvoj IT a high-tech

Podíl high-tech výrobků na vývozu zboží z Česka tvořil v roce 2018 téměř pětinu

3,4 %
podíl subjektů high-tech sektoru na celkovém počtu nefinančních podniků v roce 2016

Rozvoj výroby využívající vyspělé technologie je v současnosti vysoce sledovanou oblastí i z důvodu vysoké přidané hodnoty, kterou tato produkce přináší. Potvrzují to i statistiky: podíl high-tech sektoru na přidané hodnotě nefinančních podniků v Česku významně převyšuje jejich podíl na zaměstnanosti. V posledních 15 letech se výrazně zvýšil i podíl high-tech výrobků na hodnotě vývozu. Hlavními artikly jsou výpočetní technika a elektronika a telekomunikace.

Česko 15 let v Evropské unii