02 Ekonomika

Podniky pod zahraniční kontrolou tvoří třetinu české ekonomiky

29,8 %
podíl nefinančních podniků pod zahraniční kontrolou na tvorbě hrubé přidané hodnoty v ČR v roce 2016

Již před vstupem do EU probíhal příliv zahraničního kapitálu do české ekonomiky. Volný pohyb kapitálu, který je jedním z principů fungování Unie, tento jev dále prohloubil. V současnosti tvoří podniky pod zahraniční kontrolou přibližně třetinu hrubé přidané hodnoty a podobný je i podíl investiční aktivity. S tím souvisí odliv zisků firem do zahraničí. V roce 2017 dosahoval objem důchodů z přímých investic nerezidentů 499 miliard korun, tedy 9,9 % hrubého domácího produktu Česka. Zpět bylo reinvestováno 35,4 % z této částky.

Česko 15 let v Evropské unii