04 Životní prostředí

Pokles produkce skleníkových plynů se v posledních letech zastavil

11,1 tun
na osobu množství skleníkových plynů, které v ČR v roce 2017 uniklo do ovzduší

Česko je aktivním účastníkem diskuze o změně klimatu a připojilo se i k celosvětovým iniciativám, které mají za cíl snížení produkce skleníkových plynů. Tento pokles však v posledních letech stagnuje, stejně jako v celé EU. Česko tak produkuje jedno z nejvyšších množství skleníkových plynů na hlavu v EU. U emisí ostatních znečišťujících látek v průmyslu je Česko mírně pod průměrem EU.

Česko 15 let v Evropské unii