05 Rozvoj IT a high-tech

Připojení k internetu má 86 % českých domácností

11 %
podíl osob, které nikdy nepoužily počítač, na obyvatelstvu v ČR v roce 2017

Asi žádná ze sledovaných oblastí za posledních 15 let nedoznala tak velkých změn jako využití informačních technologií a přístup domácností k internetu. V době vstupu ČR do EU měla doma internetové připojení asi pětina domácností. Nyní je to 86 %. I ve zbytku EU se stalo připojení k internetu všeobecným standardem. Výrazně klesl počet osob, které nikdy nepracovaly s počítačem. Zároveň se stává běžným přístup k internetu prostřednictvím mobilního telefonu.

Česko 15 let v Evropské unii