02 Ekonomika

Produktivita práce v Česku rostla nejrychleji ve zpracovatelském průmyslu a finančnictví

12,6 €
průměrné celkové hodinové náklady práce na zaměstnance v ČR v roce 2018

Produktivita rostla v Česku rychleji než v EU, a to z velké části vlivem příznivého vývoje do roku 2008. Její úroveň (vyjádřená v paritě kupní síly) v roce 2017 činila 75 % úrovně EU (o 7 p. b. více než v roce 2004) a byla pátá nejvyšší mezi novějšími členy EU (těsně za Slovenskem a Kyprem). Ve většině novějších členských zemí dosahovaly výdělky nižší úrovně, než by odpovídalo produktivitě práce. Celkové pracovní náklady (vyjádřené v eurech na hodinu) byly v Česku v roce 2018 desáté nejnižší v EU. V jejich skladbě hrají relativně významnou roli nemzdové náklady.

Česko 15 let v Evropské unii