03 Životní podmínky

Stárnutí populace vedlo ke zvýšení podílu domácností seniorů na celkovém počtu domácností

14,1 %
podíl domácností v ČR, kde žil jen senior jednotlivec, v roce 2017

Česká společnost prochází proměnami, které jsou společné většině vyspělých zemí světa. Jednou z nich je stárnutí populace. To je patrné na zvýšeném podílu domácností, kde žije alespoň jeden senior. Výrazně se zvýšil podíl domácností jednotlivců, tzv. „singles“. Poklesl také podíl dvojic dospělých se dvěma dětmi.

Česko 15 let v Evropské unii