01 Obyvatelstvo

Střední délka života mužů i žen v Česku plynule rostla

81 %
podíl dětí narozených v roce 2017 mimo manželství ve skupině žen se základním vzděláním

Od vstupu Česka do EU pokračovaly dřívější tendence v oblasti reprodukčního chování. Přetrvával trend mírného růstu úhrnné plodnosti i průměrného věku matek při narození dítěte. Zvyšoval se podíl dětí narozených mimo manželství. Po roce 2015 ale již pozorujeme stagnaci (vyjma plodnosti, jež se dále zvyšovala). Stabilním tempem rostla střední délka života, přesto stále Česko za její dosaženou úrovní v EU zaostávalo. Mezi novějšími členskými státy na tom ale byly v období 2014 až 2016 lépe jen Kypr, Malta a Slovinsko.

Česko 15 let v Evropské unii