03 Životní podmínky

Ústup družstevního bydlení

7,9 %
podíl českých domácností, které bydlely v družstevním bytě v roce 2017

Česko patří mezi státy s vyšším podílem vlastnického bydlení. Ten se během posledních patnácti let dále zvyšoval s tím, jak se rozšiřovala například nabídka hypoték. Ukazuje se rovněž, že vlastnické bydlení postupně vytlačovalo družstevní formu. Vysoká míra vlastnického bydlení je společná většině nových členů Unie.

Česko 15 let v Evropské unii