02 Ekonomika

V Česku roste přidaná hodnota v obchodě a informačních a komunikačních činnostech

62,9 %
podíl nerezidentů, kteří se v roce 2018 ubytovali v Praze, na celkovém počtu zahraničních hostů v ČR

Služby tvoří v Česku tři pětiny výkonu ekonomiky. Z pohledu hrubé přidané hodnoty se role služeb od vstupu Česka do EU nezměnila. Naopak zaměstnanost vzrostla z 57,4 % v roce 2004 na 60,5 % v roce 2017. Vedle finančnictví se dlouhodobě rozvíjejí hlavně obchod a informační a komunikační činnosti. Naopak v ubytování, stravování a pohostinství HPH spíše klesala. I tak odvětví cestovního ruchu zaměstnává 4,5 % pracovníků, vytváří bezmála 3 % HDP a významně přispívá i k přebytku platební bilance Česka v oblasti služeb. Podíl celého sektoru služeb na celkové zaměstnanosti je v Česku srovnatelný s novějšími členy EU.

Česko 15 let v Evropské unii