05 Rozvoj IT a high-tech

Většinu výdajů na výzkum a vývoj v Česku nyní financují podniky

59,6 %
podíl podniků na výdajích na výzkum a vývoj v roce 2017

Výzkum a vývoj v Česku byl v období 2005–2015 financován přibližně napůl ze soukromých a veřejných zdrojů. Zejména ve druhé polovině tohoto období nabývaly na významu veřejné zdroje ze zahraničí, hlavně z Evropské unie. Po jejich výpadku v dalších letech převážil podíl podnikatelských zdrojů. V podmínkách svižnějšího ekonomického růstu zároveň poklesl i podíl celkových výdajů na výzkum a vývoj na HDP.

Česko 15 let v Evropské unii