02 Ekonomika

Výkon české ekonomiky je nad průměrem EU

1,3 %
podíl ČR na hrubém domácím produktu EU v roce 2018

Česko vstupovalo do Evropské unie v momentu poměrně silného ekonomického růstu. Dynamika hrubého domácího produktu v Česku, podobně jako v dalších zemích, které vstoupily do EU po roce 2004, byla a zůstává v rámci Unie nadprůměrná. Už během prvních pěti let se podíl Česka na HDP EU zvýšil z 0,9 % na 1,2 %. Většinu členů zasáhlo období hospodářské recese v letech 2008–2009, což negativně ovlivnilo i českou ekonomiku. I v několika následujících letech byl ekonomický výkon EU utlumen.

Česko 15 let v Evropské unii