05 Rozvoj IT a high-tech

Využití internetu v komunikaci s úřady se v Česku za posledních deset let zdvojnásobilo

37 %
podíl osob, které v ČR v roce 2018 vyhledávaly informace na webových stránkách úřadů

Informační technologie a internet rovněž usnadňují komunikaci občanů s veřejnou správou. Evropskými premianty v této oblasti jsou zejména severské země. Mezi novějšími členy EU zaujímá výsadní postavení v elektronické komunikaci s úřady Estonsko a blíží se mu i Lotyšsko. V Česku se za posledních deset let zdvojnásobil počet lidí, kteří tímto způsobem nějak interagovali s úřady, na 53 % populace. To je mírný evropský nadprůměr.

Česko 15 let v Evropské unii