02 Ekonomika

Vývoz motorových vozidel z Česka se od vstupu do EU ztrojnásobil

83,9 %
podíl exportu zboží do EU na celkovém vývozu zboží z ČR v roce 2018

Vstup do EU a otevření evropského trhu pro Česko jsou nejvíce patrné na vývoji zahraničního obchodu. Již v roce 2005 se Česko vymanilo z deficitu obchodu se zbožím a v přebytku setrvalo až do současnosti. Do zemí EU míří více než 80 % z celkového vývozu zboží. Klíčovým partnerem je pro nás Německo, kam každoročně směřuje téměř třetina českého exportu. Hlavní roli ve vývozu si postupně vybudovala motorová vozidla.

Česko 15 let v Evropské unii