Cizinci

V roce 2020 u nás žilo celkem 635 tisíc cizinců.

Přestože Česko patří v Evropě stále mezi země s podprůměrným podílem cizinců, za poslední desetiletí se u nás počet obyvatel s cizím státním občanstvím rychle zvyšoval. Počet cizinců s trvalým pobytem rostl plynule a od roku 2004 se více než ztrojnásobil. Naproti tomu přechodné pobyty, které jsou spojené s ekonomickými cykly, začaly po propadu během ekonomické krize opětovně významněji narůstat až od roku 2015. V roce 2004 u nás tvořili cizinci s pobytem delším než 12 měsíců 1,9 % populace, v roce 2020 jejich zastoupení stouplo na 5,8 %. Tento podíl byl přesto desátý nejnižší mezi státy EU.

Za období 2010–2019 navýšili zaměstnanci s cizím občanstvím svůj podíl ve všech odvětvích ekonomiky. Bez cizinců by zaměstnanost v Česku v posledních letech vůbec nerostla. Podíl cizinců na celkovém počtu zaměstnanců se zvýšil z 5,5 % v roce 2010 na 14,7 % v roce 2019.

bit.ly/vdb-cizinci

Pobyty cizinců v Česku

Přes 48 % tvořili v roce 2020 cizinci s trvalým pobytem, 50 % občané jiných zemí EU s hlášeným přechodným pobytem a občané třetích zemí s dlouhodobým pobytem a zbytek osoby s dlouhodobým vízem nebo s poskytnutým azylem. Podíl žen činil 43 % všech cizinců.

Původ cizinců (bez azylantů)

Mezi nejpočetněji zastoupené skupiny z hlediska státního občanství patřili v roce 2020 občané Ukrajiny (165,4 tis.), Slovenska (124,5 tis.) a Vietnamu (62,8 tis.). Počet obyvatel ze zemí EU dosáhl celkem 243,9 tisíce osob neboli 38,6 % z celkového počtu cizinců.

Demografické události cizinců

V roce 2020 se cizincům žijícím v Česku narodilo 4 940 dětí, což představovalo 4,5 % ze všech živě narozených. Mezi lety 2004 a 2020 stoupl počet sňatků v případech, kdy ženich i nevěsta pocházeli z ciziny, téměř sedminásobně.

Předchozí článek
Další článek

Česko v číslech