Cizinci

Ačkoliv počet udělených azylů se postupně zvýšil, nárůst byl minimální. Koncem roku 2008 mělo azyl uděleno 1 933 osob, koncem roku 2018 to bylo 2 586 osob.

Významný podíl průmyslu i dalších odvětví s vyšším zastoupením manuálních činností se odráží v dlouhodobé poptávce po zahraniční pracovní síle. V roce 1998 u nás žilo 221 tisíc cizinců (bez azylantů), kteří tvořili 2,1 % populace. Ke konci roku 2018 žilo na území Česka již 564 tisíc cizinců a jejich zastoupení stouplo na 5,3 %. Tento podíl byl přesto desátý nejnižší mezi státy EU. Přes 50 % tvořili v roce 2018 cizinci s trvalým pobytem, více než 45 % cizinci s přechodným nebo trvalým pobytem v EU a zbytek osoby s dlouhodobým vízem nebo s poskytnutým azylem. Nejpočetnější skupiny cizinců v Česku dlouhodobě tvoří občané Ukrajiny, Slovenska a Vietnamu.

Předchozí článekCestovní ruch
Další článekDoprava

Česko v číslech