Doprava

Silnice Česka brázdilo v roce 2020 dvakrát více osobních a třiapůlkrát více nákladních automobilů než v polovině 90. let minulého století.

Železniční doprava prošla od té doby transformací provázenou poklesem v počtu lokomotiv, nákladních vozů a přepravených cestujících. Velký rozmach naopak zažila letecká přeprava, v níž například počet pasažérů odbavených na letištích vzrostl z 5,8 milionu v roce 2000 na 18,8 milionu v roce 2019. V roce 2020 se ale vinou ochranných opatření přijatých v souvislosti s epidemií koronaviru propadla na 3,8 milionu odbavených cestujících. Většina nákladu se nadále přepravuje po silnicích. V roce 2020 dramaticky poklesl počet cestujících přepravených prostředky hromadné dopravy. V roce 2019 to bylo 2,2 miliardy, v roce 2020 jen 1,6 miliardy osob. V lodní dopravě přibývá osobních lodí, naproti tomu počet nákladních lodí a remorkérů se mezi roky 2000 a 2020 snížil.

bit.ly/vdb-doprava-inf-komun-cinnosti

Městská hromadná doprava

Epidemie koronaviru způsobila v roce 2020 pokles počtu přepravovaných cestujících ve všech druzích dopravních prostředků. V tramvajích se oproti roku 2000 snížil o 236 milionů osob. Mezi roky 2000 a 2020 se snížil počet tramvají a trolejbusů.

Silniční a železniční doprava

Počet osobních automobilů mezi lety 2000 a 2020 vzrostl o 2,6 milionu, tedy o 76 %. V roce 2020 jich po našich silnicích jezdilo přes šest milionů. Naproti tomu počet nákladních železničních vozů ve stejném období poklesl o téměř 20 tisíc.

Letecká a vodní doprava

V roce 2020 u nás létalo 1 232 letadel, jejich počet během posledních dvaceti let vzrostl o téměř 70 %.

Nákladní doprava

V roce 2020 se na kolech nákladních vozů převezlo 460 milionů tun nákladu, tedy přibližně o 104 milionů tun (30 %) více než v roce 2010.

Předchozí článek
Další článek

Česko v číslech