HDP, národní účty

V roce 2020 došlo k největšímu meziročnímu poklesu HDP od vzniku samostatného Česka.

HDP za rok 2020 meziročně poklesl o 5,8 %, hrubá přidaná hodnota (HPH) se oproti roku 2019 snížila o 5,6 %. Vývoj ovlivnil zejména pokles výdajů na tvorbu fixního kapitálu a spotřebu domácností. Pozitivně přispěly výdaje vládních institucí. Česká ekonomika si nejlépe vedla v roce 2006, kdy HDP vzrostl o 6,8 %. Před rokem 2020 na tom byla nejhůře v roce 2009, kdy následkem světové hospodářské krize HDP klesl o 4,7 %. Zatímco některá hospodářská odvětví od roku 1993 postupně ztrácela na svém významu, jiná získávala.

Průmysl hraje v české ekonomice významnou roli a jeho podíl na tvorbě hrubé přidané hodnoty se dlouhodobě pohybuje okolo 30 %. Podíl zemědělství, lesnictví a rybářství však od vzniku Česka poklesl o polovinu a v roce 2020 tvořil jen 2,1 % HPH.

bit.ly/vdb-hdp-narodni-ucty

HPH, obchodní bilance a státní dluh

Státní rozpočet skončil v roce 2020 schodkem ve výši 367,4 mld. Kč. Saldo zahraničního obchodu bylo kladné například s Německem, Slovenskem a Velkou Británií, naopak nejvíce záporné v obchodu s Čínou.

 

Předchozí článek
Další článek

Česko v číslech