HDP, národní účty

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí skončilo v roce 2018 přebytkem ve výši 58,4 miliardy Kč, jenž v relativním vyjádření odpovídal 1,1 % hrubého domácího produktu.

V roce 2018 HDP meziročně vzrostl o 2,8 %. Česká ekonomika si nejlépe vedla v roce 2006, kdy HDP vzrostl o 6,9 %. Nejhůře na tom byla v roce 2009, kdy následkem světové hospodářské krize HDP klesl o 4,8 %. Zatímco některá hospodářská odvětví od roku 1993 postupně ztrácela na svém významu, jiná získávala. Průmysl hraje v české ekonomice významnou roli a jeho podíl na tvorbě hrubé přidané hodnoty se dlouhodobě pohybuje okolo 30 %. Podíl zemědělství, lesnictví a rybářství však od vzniku Česka poklesl o polovinu a v roce 2018 tvořil jen 2,2 % HPH.

Předchozí článekDoprava
Další článekInformační technologie

Česko v číslech