Kriminalita, nehody

Bezpečnost na území Česka se za posledních 25 let i díky klesající zločinnosti výrazně zlepšila.

Mezi roky 1995 a 2020 se snížil počet registrovaných trestných činů z 369 tisíc případů na 166 tisíc ročně, tedy o více jak polovinu. Od roku 2005 poklesl jak počet trestných činů v oblasti hospodářské a obecné kriminality, tak také loupeží a vloupání.

Méně příznivý vývoj sledujeme v silniční dopravě. Počet nehod vzrostl ze 76 tisíc v roce 2010 na 95 tisíc v roce 2020. Za nepříznivou statistikou stojí každoroční nárůst počtu automobilů jezdících po našich silnicích. Prakticky nezměněný stav pozorujeme ve statistice požárů, jejichž počet 17,3 tisíce v roce 2020 byl jen o málo nižší v porovnání s rokem 1995, kdy museli hasiči zasahovat u 18,6 tisíce ohňů. Stejně tak se nepodařilo v tomto období snížit počet usmrcených při požárech, který v polovině 90. let dosáhl 109 osob a v roce 2020 činil 144 osob. Vzrostl také počet lesních požárů.

bit.ly/vdb-kriminalita-nehody

Trestné činy

V roce 2005 se událo 186 případů vražd, v roce 2020 jich bylo pouze 130. Vloupání do bytů a domů kleslo z 10,3 tisíce případů na 4,1 tisíce. Ve stejném období se také znatelně snížil počet nepodmíněně odsouzených osob z 10 tisíc na 8 tisíc.

Nehody

Počet vážných dopravních nehod s usmrcením nebo zraněním osob se od roku 2010 pohyboval mezi od 19,7 do 21,9 tisíce ročně, v roce 2020 se snížil na 18,4 tisíce nehod. Z 5 na 6 miliard Kč vzrostla ve stejné době rovněž věcná škoda.

Požáry

Přímé škody při požárech vyčíslili odborníci v roce 1995 na necelou miliardu korun, v roce 2020 dosáhly již 2,6 miliardy. Počet lesních požárů narostl ze 732 v roce 2010 na 2 081 v roce 2020, kdy zasáhly 484 hektarů lesních pozemků.

Předchozí článek
Další článek

Česko v číslech