Kultura, sport

Kultura prošla v covidovém roce 2020 těžkou krizí.

Nabídka objektů kulturního dědictví, jako jsou muzea, galerie a zpřístupněné památky, v Česku stabilně roste. V roce 2020 však vlivem omezení v souvislosti s pandemií covidu-19 došlo k zásadnímu poklesu. Od počátku tisíciletí stoupal rovněž počet kin, divadel či zoologických zahrad a také jejich návštěvnost. Návštěvnost kin se mezi lety 2000 a 2019 zdvojnásobila. Dramatický pokles přinesl rok 2020.

Nové technologie zásadně ovlivňují činnost knihoven. V posledních desetiletích klesal jejich počet i počet jejich čtenářů a výpůjček knih, rostla však návštěvnost knihoven, které se stávají stále více místem vyhledávání informací na internetu a pořádání vzdělávacích a kulturních akcí.

bit.ly/vdb-kultura-sport

Kulturní zařízení

Pandemie covidu-19 v roce 2020 zásadně poznamenala celý kulturní život v Česku. Představení českých divadelních souborů se meziročně konalo téměř třikrát méně, počet výstav a expozic poklesl o čtvrtinu a o téměř polovinu se snížil počet promítání v kinech.

Periodika a knihy

Dvě třetiny vydaných knižních titulů představovala v roce 2020 beletrie. Čtvrtinu pak dětské knihy a shodný podíl 5 procent měly školní učebnice a vysokoškolská skripta. Oproti roku 2000 narostl podíl vydaných dětských knih o 15 %.

Olympiáda v Tokiu

Skvěle si vedli naši sportovci na odložené letní olympiádě v Tokiu v roce 2021. Nejlépe se dařilo olympionikům v disciplínách vodní slalom, judo, sportovní střelba a tenis. V těchto disciplínách se čeští sportovci umístili na prvním místě a přivezli si nejcennější, zlaté medaile.  

Předchozí článek
Další článek

Česko v číslech