Kultura, sport

Nabídka kulturního vyžití se stabilně zvyšuje. Zatímco v roce 1998 bylo státem evidováno 163 hradů, zámků a památkových objektů, v roce 2018 jich byl již dvojnásobek, a to 327.

Nabídka objektů kulturního dědictví, jako jsou muzea, galerie a zpřístupněné památky, v Česku stabilně roste. Počet návštěv sice v 90. letech minulého století stagnoval, v roce 1995 to bylo 8,7 milionu, mezi lety 2000 a 2018 ale stoupl o polovinu na více jak 14,2 milionu platících zájemců. Od počátku tisíciletí stoupá rovněž počet a návštěvnost kin, divadel a zoologických zahrad. Návštěvnost kin se například zdvojnásobila, když v roce 2000 do nich zavítalo 8,7 milionu diváků a v roce 2018 již 16,3 milionu. Nové technologie zásadně ovlivňují činnost knihoven. V posledních desetiletích klesá jejich počet i počet jejich čtenářů a výpůjček knih, roste však návštěvnost knihoven, které se stávají stále více místy vyhledávání informací na internetu a pořádání vzdělávacích a kulturních akcí. V roce 2018 vycházelo na území Česka 5,5 tisíce periodik. Srovnáme-li tuto hodnotu s počtem 1,4 tisíce titulů vydávaných v roce 1993, vzrostl jejich počet čtyřnásobně. Vývoj vydávaných knih zaznamenal ve stejném období dvojnásobný růst z 8,2 tisíce na 16,7 tisíce. Největší členskou základnu má mezi sporty v Česku jednoznačně fotbal. Tomuto odvětví se v roce 2018 organizovaně věnovalo přes 350 tisíc osob.

Předchozí článekKriminalita, nehody
Další článekLesnictví

Česko v číslech