Lesnictví

V roce 2020 padl rekord v těžbě dřeva v českých lesích.

Ke konci roku 2018 lesy zabíraly 2,7 milionu hektarů půdy a pokrývaly bezmála třetinu republiky. Těžba dřeva v lesích je nejvýznamnější částí produkce lesnictví. V roce 2018 dosáhla 25,7 milionu kubíků dřeva bez kůry a jednalo se o nejvyšší hodnotu v historii. V roce 1993 to například bylo jen 10,4 milionu kubíků dřeva. Samotná nahodilá těžba ve výši 23 milionů kubíků dřeva, zaviněná velkým suchem a napadením stromů hmyzími škůdci, byla v roce 2018 vyšší než celková těžba v jakémkoliv předchozím roce. Umělé zalesňování proběhlo v roce 2018 na ploše 21,2 tisíce hektarů. Zvýšil se podíl listnatých dřevin (45 %), stále nejvíce se však zalesňuje smrkem (37 %), dále bukem (22 %) a dubem (14 %). Rekordní zalesňování nicméně proběhlo v roce 1995, kdy se nové stromky objevily na více než 30 tisících hektarech lesní půdy.

Dlouhodobě klesá zájem o myslivost, počet honiteb však mírně roste. Přibývá také odstřelů černé, jelení, daňčí a mufloní zvěře. Mezi lety 1993 až 2018 se téměř zčtyřnásobil odstřel černé zvěře, v případě jelení vzrostl o polovinu. Rovněž lov bažantů v tomto období o třetinu zintenzivnil. Naopak pětkrát nižší byl například odstřel zajíců.

bit.ly/vdb-lesnictvi

Lesní pozemky a zalesňování

Plocha lesních pozemků se od poloviny 90. let zvětšila jen minimálně, v současnosti dosahuje 2,7 milionu hektarů. Výrazně se ale v posledních letech zvýšilo zalesňování, v roce 2020 probíhalo nejintenzivněji v Kraji Vysočina.

Těžba dřeva

V roce 2020 se těžily především jehličnaté dřeviny (96 %), ale dlouhodobě se podíl pohybuje kolem 90 %. V posledních letech rekordně narostlo kácení dřeva v lesích poškozených kůrovcem. V roce 2020 bylo z tohoto důvodu z lesů odstraněno 26,2 milionu kubíků dřeva.

Myslivost a lov zvěře

Každoročně je v našich lesích proveden odstřel desetitisíců kusů jelení, srnčí a černé zvěře a statisíců bažantů. Od 90. let výrazně klesly stavy zajíců, a tedy i jejich odstřel. Intenzita lovu škodné zvěře, jako jsou lišky a kuny, rovněž dosahuje desetitisíců kusů ročně.

Předchozí článek
Další článek

Česko v číslech