Lesnictví

V zalesňování je zřetelný nárůst zastoupení listnatých dřevin. V roce 1993 bylo listnatými dřevinami zalesněno 4,8 tis. Hektarů plochy a v roce 2018 to bylo 9,5 tis. hektarů.

Ke konci roku 2018 lesy zabíraly 2,7 milionu hektarů půdy a pokrývaly bezmála třetinu republiky. Těžba dřeva v lesích je nejvýznamnější částí produkce lesnictví. V roce 2018 dosáhla 25,7 milionu kubíků dřeva bez kůry a jednalo se o nejvyšší hodnotu v historii. V roce 1993 to například bylo jen 10,4 milionu kubíků dřeva. Samotná nahodilá těžba ve výši 23 milionů kubíků dřeva, zaviněná velkým suchem a napadením stromů hmyzími škůdci, byla v roce 2018 vyšší než celková těžba v jakémkoliv předchozím roce. Umělé zalesňování proběhlo v roce 2018 na ploše 21,2 tisíce hektarů. Zvýšil se podíl listnatých dřevin (45 %), stále nejvíce se však zalesňuje smrkem (37 %), dále bukem (22 %) a dubem (14 %). Rekordní zalesňování nicméně proběhlo v roce 1995, kdy se nové stromky objevily na více než 30 tisících hektarech lesní půdy. Dlouhodobě klesá zájem o myslivost, počet honiteb však mírně roste. Přibývá také odstřelů černé, jelení, daňčí a mufloní zvěře. Mezi lety 1993 až 2018 se téměř zčtyřnásobil odstřel černé zvěře, v případě jelení vzrostl o polovinu. Rovněž lov bažantů v tomto období o třetinu zintenzivnil. Naopak pětkrát nižší byl například odstřel zajíců.

Předchozí článekKultura, sport
Další článekMzdy a náklady práce

Česko v číslech