Mezinárodní srovnání

V roce 2020 bylo Česko devátou nejlidnatější zemí EU.

V roce 2020 bylo Česko s počtem obyvatel 10,7 milionu 85. nejlidnatějším státem světa. Na počtu obyvatel Evropské unie se v roce 2020 Česko podílelo 2,4 %.

Míra inflace v Česku (HICP) v roce 2020 byla 3,3 %, třetí nejvyšší po Maďarsku a Polsku. V celé EU27 to bylo 0,7 %. Například v roce 2018 činila u nás 2,0 %, zatímco v EU 1,8 %.

Dlouhodobá dynamika HDP v Česku byla v rámci Unie nadprůměrná. V roce 2019 dosáhla 3,0 %, zatímco průměr EU byl 1,8 %. V roce 2020 se však HDP reálně snížil v Česku o 5,8 %, tedy podobně jako v průměru celé EU (pokles o 5,9 %). Naděje dožití mužů i žen se sice dlouhodobě zvyšuje, ale stále zůstává přibližně o 2 roky pod průměrem EU.

bit.ly/mezinarodni-data

HDP a dluh vládních institucí

HDP na 1 obyvatele vyjádřený ve standardech kupní síly dosáhl v roce 2020 v Česku 94 % průměru EU, přitom nejvyšší hodnota (266 % průměru EU) byla zaznamenána v Lucembursku. Hrubý dluh vládních institucí představoval 38,1 % ročního HDP.

Zaměstnanost a nezaměstnanost

Obecná míra nezaměstnanosti byla v roce 2020 v Česku nejnižší v celé EU, konkrétně 2,6 %. V EU činila 7,0 % a naopak nejvyšší byla v Řecku – 16,3 %. V míře zaměstnanosti bylo Česko s 58,3 % na 7. místě. Nejlepší výsledek dosáhlo Nizozemsko s mírou 62,1 %.

Chudoba a dlouhodobá nezaměstnanost

Dlouhodobě Česko zaznamenává v celoevropském měřítku nejnižší míru ohrožení obyvatelstva chudobou. Ta v roce 2019 činila 10,1 %, zatímco průměr EU byl 16,5 %. Česko spolu s Polskem měly v roce 2020 také nejnižší míru dlouhodobé nezaměstnanosti.

Naděje dožití

Naděje dožití při narození českých mužů v roce 2019 dosahovala 76,4 roku, v případě žen 82,2 roku. Průměr EU byl nicméně o dva roky vyšší. Nejnižší hodnoty dosahovali muži v Lotyšsku a ženy v Bulharsku. Nejlepší vyhlídky na dlouhý život měly Španělky a Švédové.

Vzdělání a výzkum

S hodnotou 70,1 % se Česko řadilo na první místo mezi státy EU v podílu osob se středoškolským vzděláním ukončeným závěrečnou nebo maturitní zkouškou či s nástavbovým vzděláním (např. pomaturitní rekvalifikační kurzy). Průměr EU27 v roce 2020 dosahoval 45,5 %.

Předchozí článek

Česko v číslech