Mezinárodní srovnání

Česká republika se stala plnoprávným členem Evropské unie dne 1. května 2004. Unii v roce 2018 tvořilo 28 členských států.

V roce 2018 bylo Česko 11. nejlidnatější zemí Evropské unie, rozlohou zaujímalo 15. pozici, hustotou zalidnění na kilometr čtvereční pak bylo deváté. S hodnotou 70,3 % se řadíme na první místo mezi státy EU v podílu osob se středoškolským vzděláním ukončeným závěrečnou nebo maturitní zkouškou či s nástavbovým vzděláním, jako jsou pomaturitní rekvalifikační kurzy. Unijní průměr činí 44,9 %. Od vstupu Česka do EU pokračovaly dřívější tendence v oblasti reprodukčního vývoje. Přetrvával například trend mírného růstu úhrnné plodnosti, který dosahoval v roce 2017 míry 1,69, v EU byl 1,59. Dynamika HDP v Česku byla a zůstává v rámci Unie nadprůměrná. V roce 2018 činila 3,0 %, zatímco průměr EU byl 2,0 %.

Předchozí článekRegionální statistiky

Česko v číslech