Mzdy a náklady práce

Covid-19 růst průměrných mezd v roce 2020 nezastavil.

Průměrná mzda v Česku za celý rok 2020 vzrostla o 3,1 %, nejméně za posledních 6 let. K poklesu mezd došlo v ubytování, stravování a pohostinství a také v činnostech v oblasti nemovitostí. Spotřebitelské ceny se v roce 2020 zvýšily o 3,2 %, reálná mzda se tak snížila o 0,1 %. Po roce 2013 to byl nejhorší výsledek.

V roce 2020 pobírali nejvyšší výdělky řídící pracovníci s mediánem 65 179 Kč. Druhá nejvyšší úroveň byla u specialistů se 46 722 Kč a třetí příčku obsadili techničtí a odborní pracovníci s 38 198 Kč.

Podle věkových kategorií pobírali nejnižší mediánové mzdy zaměstnanci do 20 let (22 652 Kč). Ve věku 20–29 let byl medián mezd již podstatně vyšší (30 565 Kč). Pro kategorii 30–39 let byl medián nejvyšší (34 924 Kč). V dalších věkových kategoriích se mzdy pozvolna snižovaly.

bit.ly/vdb-mzdy-naklady-prace

Průměrné mzdy, náklady práce

Průměrná hrubá měsíční mzda dosáhla v roce 2020 výše 35,7 tisíce Kč a mezi roky 2011 a 2020 se zvýšila o 11,2 tisíce Kč. Nejvyšší průměrné výdělky byly v odvětví Informační a komunikační činnosti, nejnižší v Ubytování, stravování a pohostinství.

Mediány mezd podle pohlaví a vzdělání

Úroveň dosaženého vzdělání se odráží ve výši mediánové mzdy. U vysokoškoláků v roce 2020 dosáhla 47,7 tisíce Kč, nejnižší pobíraly osoby se základním a nedokončeným vzděláním, konkrétně 25,2 tisíce Kč. Rozdíl mezi muži a ženami činil okolo 4,4 tisíce Kč.

Mediány mezd podle zaměstnaneckých tříd

Medián mezd byl v roce 2020 nejvyšší ve třídě Zákonodárci a řídící pracovníci. Dosahoval 65,2 tisíce Kč, v případě mužů 70,6 tisíce, u žen pak 57,3 tisíce Kč. Nejnižší hodnoty byly zaznamenány u Pomocných a nekvalifikovaných pracovníků, a to 20,8 tisíce Kč.

Předchozí článek
Další článek

Česko v číslech