Obyvatelstvo

V porovnání s počátkem roku 2003, kdy se začal počet obyvatel ČR s výjimkou roku 2013 nepřetržitě zvyšovat, byl na konci roku 2018 počet obyvatel ČR o téměř 447 tisíc vyšší.

Česká republika prošla od svého vzniku v roce 1993 několika podstatnými demografickými změnami. K citelným proměnám došlo v důsledku stárnutí obyvatelstva u věkové struktury, kdy se zvýšilo zastoupení seniorů, zatímco podíl osob v produktivním věku se snížil. Pokles zaznamenala porodnost, na přelomu století se úhrnná plodnost propadla na jednu z nejnižších hodnot na světě; rození dětí začaly ženy odkládat do vyššího věku a dnes polovina porodů patří neprovdaným ženám. Snížila se sňatečnost, naopak téměř každé druhé manželství se rozvádí. Příznivé změny zaznamenala úmrtnost, kdy se zvýšila naděje dožití. Česká republika se stala migračně ziskovou zemí, s výjimkou roku 2013 se počet obyvatel zvyšuje nepřetržitě od roku 2003. V roce 2018 u nás žilo 10,65 milionu obyvatel.

Předchozí článekMzdy a náklady práce
Další článekOrganizační statistika

Česko v číslech