Organizační statistika

Ekonomickým subjektem je každá právnická osoba, fyzická osoba s postavením podnikatele a organizační složka státu, která je účetní jednotkou.

Počet ekonomických subjektů v Česku se mezi lety 1993 až 2018 více jak zdvojnásobil, takže v současnosti je v Registru ekonomických subjektů ČSÚ evidováno téměř 2,9 milionu právnických a fyzických osob a organizačních složek státu. Počet soukromých podnikatelů se zvýšil z 1,1 milionu na téměř dva miliony a počet obchodních společností se zosminásobil. Výrazně poklesl jen stav státních podniků, a to z téměř 3 tisíc v roce 1993 na 51 v roce 2018. Více než pětina evidovaných subjektů měla jako hlavní předmět činnosti velkoobchod a maloobchod; opravy a údržbu motorových vozidel. Nejvíce jich sídlí v Praze, ve Středočeském a Jihomoravském kraji, nejméně v Karlovarském kraji a na Vysočině. Ekonomicky aktivních je v současnosti jen polovina evidovaných subjektů.

Česko v číslech