Regionální statistiky

Každý ze 14 krajů Česka má svá specifika, což potvrzují i statistické ukazatele.

V roce 2020 žilo ve Středočeském kraji 1,398 mil. obyvatel, což bylo téměř 4,5krát více než v nejméně lidnatém Karlovarském kraji (293 tis.). Oproti územím nejmenší Praze je Středočeský kraj větší 22krát. Zatímco ve Středočeském kraji se počet obyvatel mezi lety 1993 a 2020 zvýšil o 26 %, Moravskoslezský kraj jich ztratil téměř 8 %. Průměrný věk obyvatel byl v nejmladším Středočeském kraji o 2 roky nižší než v nejstarším Královéhradeckém kraji.

Mzdy v hlavním městě byly v roce 2020 v porovnání s Karlovarským krajem vyšší o 43 %, u mužů byl rozdíl 52%. Ekonomická výkonnost Prahy byla z pohledu HDP na obyvatele oproti Karlovarskému kraji 3,5násobná. Nezaměstnanost v nejpříznivějším Pardubickém kraji byla v porovnání s Karlovarským krajem třetinová.

bit.ly/vdb-regionalni-statistiky

Území a obyvatelstvo

Největším i nejlidnatějším krajem je Středočeský kraj, žije v něm však nejmenší podíl obyvatel ve městech. V Ústeckém kraji bydlí 62 % obyvatel ve městech nad 10 tisíc obyvatel, v Kraji Vysočina žije naopak více než třetina v obcích do tisíce obyvatel.

Přirozený pohyb obyvatel

V Praze se v roce 2020 jako v jediném kraji narodilo více dětí, než kolik zemřelo osob. Nejvyšší naději dožití měli muži v Praze, v porovnání s Moravskoslezským krajem žili o 4,3 roku déle; u žen byla oproti Ústeckému kraji délka života o 3 roky vyšší.

Stěhování a cizinci

Největší migrační přírůstky zaznamenaly Středočeský kraj, Praha a Plzeňský kraj, nejvyšší úbytky kraje Moravskoslezský a Karlovarský. Počet cizinců se od roku 2000 zvýšil nejvíce v Plzeňském kraji (4,7krát), v Moravskoslezském kraji byl nárůst jen 1,6násobný.

Věkové složení obyvatel a důchody

Nejpomaleji stárlo obyvatelstvo Prahy. V roce 1993 byla Praha průměrným věkem obyvatel nejstarším krajem, v roce 2020 žili mladší obyvatelé jen ve Středočeském kraji. Karlovarský kraj měl roku 1993 obyvatelstvo nejmladší, v roce 2020 bylo 3. nejstarší.

Nezaměstnanost a mzdy

Mezi roky 1996 a 2018 byla obecná míra nezaměstnanosti mezi kraji nejnižší v Praze, v roce 2020 to bylo v Pardubickém kraji. Na opačné straně se v letech 2019 a 2020 umístil Karlovarský kraj. Nejnižší nezaměstnanost vysokoškolsky vzdělaných byla ve Středočeském kraji.

Předchozí článek
Další článek

Česko v číslech