Sociální zabezpečení

Nějaký druh důchodu pobírá více než čtvrtina české populace.

Celkové výdaje na důchody dosáhly v roce 2020 hodnoty 520 mld. Kč, což představovalo 9,1 % hrubého domácího produktu (HDP). Meziroční nárůst výdajů vzhledem k HDP o téměř jeden procentní bod byl kromě absolutního růstu výdajů zapříčiněn také poklesem domácí ekonomiky v souvislosti s pandemií covidu-19. Výdaje na dávky důchodového pojištění tvořily 28,2 % státního rozpočtu. Ke konci roku 2020 pobíralo v Česku některý z důchodů 2 881,4 tisíce osob (bez příslušníků ozbrojených složek), což odpovídalo 26,9 % populace. Přes 2 400 tisíc osob, tedy 83 % ze všech důchodců, pobíralo důchod starobní.

Tři čtvrtiny starobních důchodců pobíraly starobní důchod samostatně a zbylá jedna čtvrtina pobírala starobní důchod zároveň s vdovským či vdoveckým důchodem. V prosinci roku 2020 byla průměrná výše samostatně vyplácených plných starobních důchodů 14 502 Kč.

bit.ly/vdb-socialni-zabezpeceni

Výdaje na důchody

Celkové výdaje na důchody v roce 2020 meziročně vzrostly o 10,2 % na rekordních 519,6 miliardy Kč. V prosinci 2020 dosáhl průměrný plný starobní důchod 14 502 Kč a byl tak o 43 % vyšší než v roce 2010.

Starobní důchody a sociální služby

V Česku pobíralo v roce 2020 starobní důchod celkem 2 400 tis. osob, v roce 2010 to bylo 2 260 tis. osob. V letech 2010 až 2020 se počet míst v domovech pro seniory příliš neměnil, výrazně se ale zvýšila nabídka míst v domovech se zvláštním režimem.

Nemocenské pojištění a státní sociální podpora

Výdaje na dávky nemocenského pojištění vzrostly mezi lety 2010 a 2020 z 23 mld. na 55 mld. Kč. Rok 2020 se projevil v rekordních výdajích na nemocenské a ošetřovné. Meziročně vzrostly výdaje na ošetřovné o 9,7 mld. Kč, na nemocenské o 6,1 mld. Kč.

Česko v číslech