Stavebnictví, byty

Rok 2020 patřil ve výstavbě bytů k historicky úspěšnějším.

Stavební společnosti provedly v roce 2020 stavební práce v hodnotě 536 miliard Kč, což bylo meziročně o 1,1 % méně. Tři čtvrtiny z celkového objemu připadaly na novou výstavbu, rekonstrukce a modernizace a přibližně čtvrtina prací připadla na opravy a údržbu.

V roce 2020 bylo u nás dokončeno 34,4 tisíce nových bytů, meziročně o 5,5 % méně. Více jak polovina byla v rodinných domech, třetina pak v bytových. Na výstavbu nových bytů bylo v roce 2020 vynaloženo 109,5 mld. Kč a meziročně tyto náklady vzrostly o 5,4 %. V roce 1989 bylo v Česku dokončeno přes 55 tisíc bytů v rodinných i bytových domech.

Pozitivní byly výsledky týkající se energetické náročnosti budov. Pokračoval nastolený trend poklesu počtu rodinných domů dokončených v energetické třídě C a již pátý rok v řadě ho překračoval podíl domů dokončených ve třídě B, v roce 2020 jich bylo 68 %.

bit.ly/vdb-stavebnictvi-byty

Stavební produkce, dokončené byty

V průběhu let 2010 až 2020 bylo v Česku dokončeno na 330 tisíc nových bytů, z toho více než 55 % v rodinných domech a téměř 30 % v domech bytových. Nejvíce jich bylo v roce 2010, kdy jich stavebníci dokončili 36,4 tisíce, naopak nejméně (24 tisíce) v roce 2014.

Dokončené byty v krajích

Nejvíce bytů v nových bytových domech bylo v roce 2020 dokončeno v Praze, kde vzniklo 4,4 tisíce bytových jednotek. Nejvyšší počet dokončených bytů v nových rodinných domech byl v roce 2020 registrován ve Středočeském kraji (přes 5 tisíc).

Bytové a nebytové budovy

Průměrná doba výstavby bytového i rodinného domu v roce 2020 činila zhruba 3 roky. Průměrné náklady dosáhly v případě bytů v bytových domech 2,65 mil. Kč, u bytů v rodinných domech 3,75 mil. Kč. Převažující kategorií dokončených nebytových budov byly hotely.

Předchozí článek
Další článek

Česko v číslech