Území, sídelní struktura

V roce 2020 bylo v Česku 6 258 obcí, z nich 608 mělo statut města.

Statutárních měst bylo 27, městysů 228. Od roku 1993 u nás přibylo 62 obcí. Obcí s nejvyšším počtem obyvatel je Praha (1,335 mil.), nejmenší je Vysoká Lhota v okrese Pelhřimov se 14 obyvateli. Nejvyšší nárůst počtu obyvatel mezi lety 1993 a 2020 zaznamenala ze statutárních měst Praha, počet obyvatel v ní vzrostl o téměř 118 tisíc. V Liberci se zvýšil počet obyvatel o 3,3 tis., v Plzni o 2,9 tis. Absolutně nejvíce obyvatel ztratila města Ostrava (–42,1 tis.), Havířov (–17,2 tis.) a Karviná (–16,9 tis.).

Obcí s nejdelším názvem v ČR je Nová Ves u Nového Města na Moravě (okr. Žďár nad Sázavou), s nejkratším názvem Aš (okr. Cheb) a Eš (okr. Pelhřimov). Nejjižněji položenou obcí v Česku je Horní Dvořiště (okr. Český Krumlov), nejseverněji se nachází Lobendava (okr. Děčín). Nejzápadnější obcí je Krásná (okr. Cheb), nejvýchodnější Bukovec (okr. Frýdek-Místek).

bit.ly/vdb-uzemi-sidelni-struktura

Zajímavosti

Obcí s nejvyšší hustotou zalidnění v roce 2020 byla Praha, kde na 1 km2 rozlohy připadalo 2 691 obyvatel. Se 2 187 osobami následoval Havířov. Na opačné straně se nacházely šumavské obce Modrava (1 obyvatel na km2) a Prášily (1,4 obyv. na km2) v okrese Klatovy.

Obyvatelstvo v obcích

Obce s nejnižším průměrným věkem obyvatel v roce 2020 se nacházely v zázemí Prahy, byl to Zlonín (30,7 roku) a Chýně (31,4 roku). Na druhé straně nejstarší obyvatelé žili ve Vysoké Lhotě v okrese Pelhřimov (66,4 roku) a v Minicích na Písecku (61,4 roku).

Statutární města

Statutárními městy s nejvyšším počtem obyvatel v roce 2020 byly Praha (1,335 mil.), Brno (382 tis.), Ostrava (285 tis.) a Plzeň (175 tis.). Nejméně obyvatel žilo v Třinci (35 tis.), Přerově (42 tis.), Prostějově (43 tis.) a Mladé Boleslavi (45 tis.).

Předchozí článek
Další článek

Česko v číslech